Saturday, January 28, 2017

ႏွစ္{ ၇၀ }ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အႀကိဳ ပုံေျပာ ျပိဳင္ပဲြ က်င္းပ-
ျမိဳ႕သစ္ ဇန္နဝါရီ---/၂၇

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ
ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား၏ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး
ႏွင့္အယူအဆမ်ားထက္ျမတ္လာေစေရးတီထြင္
ဖန္တီးလိုစိတ္မ်ားရင့္သန္လာေစေရးႏွင့္ေပ်ာ္
ရြင္မွဳရရွိေစေရးရည္ရြယ္၍ႏွစ္{၇၀}ျပည့္ျပည္ေထာင္စုေန႔အၾကိဳပုံေျပာျပိဳင္ပဲြကိုယေန႕နံနက္(၉)နာရီကျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ျပည္သူ႕စာၾကည့္တိုက္၌က်င္းပသည္ ။
ေရွးဦးစြာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔
ဆက္ဆံေရးဦးစီး ဌာနဦးစီးမွဴး ေဒၚဝင္းအ္ိဇြန္
မွ ပုံေျပာျပိဳင္ပဲြ က်င္းပေပးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္ ။
ထို႔ေနာက္ ပုံုေျပာျပိဳင္ပဲြက္ုိမူလတန္း/အလယ္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ
(၁၇)ဦးျဖင့္စတင္က်င္းပခ့ဲရာ{ပထမဆု}မသဲစုနဒီလိွဳင္(မင္းရပ္အမက){ဒုတ္ိယဆု}ေမာင္ေအာင္ဖုန္းသန္႔(ျမိဳ႕မေက်ာင္း){တတိယဆု}မျမတ္ဘုန္းခင္ (အထက/၁ ) တို႔မွအသီးသီး ရ႐ွိခ့ဲၿပီး ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁)မသက္မွဴးခင္{ျမိဳ႕မေက်ာင္း}ႏွစ္သိမ့္(၂)မျခဴျခဴးခိုင္ { အထက/၂}/ ႏွစ္သိမ့္ဆု (၃)မေအးရတနာလိွဳင္ { မင္းရပ္ အမက }တို႔မွ
အသီးသီးရရွိ ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္ ။
----------------------------------------။
သန္းဝင္းထြန္း(ျမိဳ႕သစ္) ။
----------------------------------------။

0 comments:

Post a Comment