Monday, December 5, 2016

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ Institute For Strategy and Policy Myanmar အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (ပထမေန႔) က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း


------------------------------------------------------
၁။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ Institute For Strategy and Policy Myanmar အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ (၅.၁၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရံုးခန္းမ၌ “ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ”အားက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတာ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဇာ္မ်ိဳး၀င္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးမ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ Institute For Strategy and Policy Myanmar အဖြဲ႔မွ အစီအစဥ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သူၿငိမ္း၊ ေဒၚစုမြန္သဇင္ေအာင္ တို႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
၂။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးInstitute For Strategy and Policy Myanmar အဖြဲ႔မွ အစီအစဥ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက “ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္”အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒၚစုမြန္သဇင္ေအာင္က
“ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒ“အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္းေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ကာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား (၁၄း၀၀)နာရီတြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment