Friday, November 18, 2016

၀ါစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား ေရႊေတာင္(၈)ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ကြင္းအတြင္း နည္းပညာေပးရွင္းလင္း


မေကြး     နို၀င္ဘာ      ၁၀
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အုန္းတြဲေက်းရြာရွိ ေတာင္သူဦး၀င္းျမင့္၏ ေရႊေတာင္(၈) ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါ ေတာင္သူနည္းပညာေပးစိုက္ခင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက နို၀င္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ေတာင္သူနည္းပညာေပး ကြင္းသရုပ္ျပပြဲျပဳလုပ္ရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳး ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒု-တိုင္းဦးစီးမွဴး၊ခရိုင္ဦးစီးမွဴး၊ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ တိုင္း၊ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အုန္းတြဲေက်းရြာ၊တမို႔ေက်းရြာ၊ၾသဇာကုန္းေက်းရြာႏွင့္ယင္းဆိပ္ေက်းရြာတို႔မွ ၀ါစိုက္ေတာင္သူစုစုေပါင္း (၁၂၅)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။
          အဆိုပါ ကြင္းျပပြဲတြင္ ဒု-တိုင္းဦးစီးမွဴးက လက္ရွိဌာနမွျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ ေငြခ်ည္(၆)၊ ေငြခ်ည္(၉)ႏွင့္ေရႊေတာင္(၈)၀ါမ်ိဳးမ်ားမွ မ်ိဳးရိုးဗီဇ အရည္အေသြး လကၡဏာမ်ားကို ၀ါစိုက္ေတာင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ အက်ယ္တ၀ံ႔ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျပီး ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမွ တစ္ဧက ၀ါပိသာ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ ထြက္ရွိိေရးအတြက္ အထြက္တိုး နည္းပညာ(၁၀)ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ခဲ႔ၾကသည္။
          ထို႔ေနာက္ ေတာင္သူ ဦး၀င္းျမင့္၏  ေရႊေတာင္ (၈) ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါ ေတာင္သူနည္းပညာေပး စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ စိုက္ခင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားက ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး စိုက္ပ်ိဳးထားရွိပံု၊လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ေတာင္သူမ်ား သိလိုသည့္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment