Friday, November 18, 2016

အလုပ္သမားေရးရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
စလင္္း          ႏုိ၀င္ဘာ             ၁၈
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊မေကြးခရုိင္ရုံးရွိ တာ၀န္ခံ အရာရွိမ်ားမွ  မင္းဘူးခရုိင္၊စလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံ၊ဆုိင္/အလုပ္ဌာနမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဌာနမွ စည္းၾကပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ သိရွိလိုက္နာႏုိင္ေစရန္၊ အလုပ္သမ်ား ဥပေဒပါ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျပည့္၀စြာ ရရွိေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီးထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္မားလာ ေစရန္တုိ႔အတြက္ ႏုိ၀င္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစည္းအေ၀းခန္းမ တြင္အလုပ္သမားေရးရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
          အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊မေကြးခရုိင္ရုံး တာ၀န္ခံအရာရွိမွ  ၁၉၅၁ ခုနွစ္၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ၊၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒ၊၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ အခေၾကးေငြေပးေခ်းေရး ဥပေဒေတြကုိ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြ သိရွိလုိက္နာေစဖုိ႔၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေတြပါ ဖိတ္ ၾကား တက္ေရာက္ေစၿပီး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးတာပါ  ဟုေျပာသည္။
          အဆုိပါအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲတြင္ အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ မေကြးခရုိင္ရုံးမွ ေဒၚၿမိဳင္ၿမိဳင္သိန္း၊ဦးစီးအရာရွိ(အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး)ႏွင့္ ေဒၚခ်ိဳမီကို၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ (အလုပ္ရုံစစ္ေဆးေရး)တုိ႔က အလုပ္သမားဥပေဒပါ သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားအား ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာေသာ အလုပ္ရုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွ သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သူရထြန္း(ပြင့္ျဖဴ)

0 comments:

Post a Comment