Friday, September 16, 2016

ဆူးပုတ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳး၍ မိသားစု၀င္ေငြတုိးပြားရရွိ
ပြင့္ျဖဴ         စက္တင္ဘာ        ၁၅
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မုန္းေခ်ာင္းကမ္းပါး၀န္းက်င္ ေက်းရြာအမ်ားစုသည္ ကုိင္းေျမႏုမ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိကထား လုပ္ကုိင္ေနလ်က္ရွိရာ  ဆူးပုတ္ပင္မ်ားကုိစီးပြားျဖစ္   စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။
          ဆူးပုတ္ပင္မ်ားကုိ စုိက္ခင္း/ၿခံစည္းရုိးမ်ားအျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊မိသားစု၀င္ေငြကုိ အေထာက္အပံ့ရ လ်က္ရွိသည္။ ဆူပုတ္ပင္ (၀.၂၅)ဧကလ်င္ အပင္ (၅၀၀၀)ခန္႔အထိတန္းေပးစုိက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ (၁)ႏွစ္သားအရြယ္ တြင္ စတင္၍ အညႊန္႔မ်ား ခူးဆြတ္ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္။(၅)ရက္လ်င္(၁)ႀကိမ္အညႊန္႔မ်ားကုိက္ခူး၍ တစ္ႀကိမ္လ်င္ (၂၀)ပိႆာမွ (၂၅)ပိႆာထိ ထြက္ရွိၿပီး တစ္ပိႆာလ်င္ (၁၆၀၀)က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရသည္။
          ေဒးဒရဲေက်းရြာေန ဆူးပုတ္ပင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးသူ ဦးေမာင္စန္းမွ ဆူးပုတ္ပင္ကုိ အေစ့တုိက္ရုိက္ခ်နည္း နဲ႕ အပင္စုိက္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္၊ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အေစ့တုိက္ရုိက္ခ်စုိက္ပ်ိဳးတယ္၊ တစ္ႏွစ္သားမွာ စခူးရတယ္၊ အပင္ျပဳစုမႈသက္သာတယ္၊လုပ္အားခလည္း အကုန္သက္သာတယ္၊ ေဖာက္သည္မွာတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး အညႊန္႔ ေတြ ကုိက္ျဖတ္ခူးေပးရတာရွိတယ္၊ ကုိင္းေျမပတ္လည္ကုိလည္း ဆူးပုတ္ပင္ေတြနဲ႕ စည္းရုိးလုပ္ထားေတာ့ အပုိ ၀င္ေငြရတာေပါ့ ၊ ဟုေျပာသည္။
          ဆူးပုတ္ပင္သည္ ပူအုိက္စြတ္စုိေသာ ရာသီဥတုကုိ ႏွစ္သက္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ အပင္ျဖစ္သန္၍ စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္သည္။ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ဆူးပုတ္ရြက္မ်ားကုိ မင္းဘူး၊စလင္းၿမိဳ႕မ်ားမွတဆင့္ မေကြး၊ရန္ကုန္၊မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအထိ တင္ပုိ႔ေရာင္ခ်ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သူရထြန္း(ပြင့္ျဖဴ)

0 comments:

Post a Comment