Monday, August 15, 2016

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးအနီးရွိ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္လ်က္ရိွမင္းဘူး      ၾသဂုတ္       ၁၅
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးအနီးရွိ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သြားလာမႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ ရွိ/မရွိကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ၾသဂုတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းမွစ၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေက်ာင္းကုန္း-သနပၸင္စု ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ေျမနီလမ္း(၂ မုိင္ ၅ ဖာလုံ)မွာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပ်က္စီးမႈမရွိ၊ပုံမွန္သြားလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္ကုိ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment