Sunday, July 24, 2016

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း(ESE)၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ရက္(၁၀၀)


မေကြး     ဇူလိုင္     ၂၄
လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ျပည့္ဝတည္ၿငိမ္စြာ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး၊ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး၊ လၽွပ္စစ္မီး မရရွိေသးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ား လၽွပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ ရွိသည္။
အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား အနက္မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆင္ေပါင္၀ဲ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 66/11kV, 5MVA ကိုးပင္ဓာတ္အား ခြဲ႐ုံအား လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း(ESE)မွ ျပည္သူ႕အတြက္ ရက္ (၁၀၀) စီမံံခ်က္အရ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီး၍ ဇူလိုင္၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီက တိုင္းေဒသႀကီးလၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအာင္သန္းမွ 66/11kV, 5MVA ကိုးပင္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွ ၁၁ေကဗြီ ဖီဒါမ်ားျဖင့္ ေက်း႐ြာ(၁၅)႐ြာႏွင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕အား ဓာတ္အားျဖန္႔ပို႔လႊတ္မႈ အေျခအေန ၊ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း လၽွပ္စစ္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ဓာတ္အားစတင္ သုံးစြဲေနမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။
ကိုးပင္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွ ေက်း႐ြာ (၁၅)႐ြာသို႔  ဓာတ္အားေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ၁၁ေကဗြီလိုင္း (၂၂.၁)မိုင္၊ ၁၁/၀.၄ေကဗြီ Distribution Transformer (၁၈)လုံးကိုလည္း တည္ေဆာက္ ေပးထားၿပီးျဖစ္ရာ  ႐ြာသစ္၊ လယ္က်ိဳး၊ မႀကီးစမ္း၊ ခ်ီစြတ္၊ ေဘာ္ျမင့္၊ နတ္႐ြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္၊ ကၽြဲၿခံ၊ ေက်ာက္ေဆာင္ စမ္း၊ စည္ပင္လွ၊ ေခ်ာင္းေကာက္၊ ကိုးပင္၊ ေတာေညာင္ပင္သာ၊ ေက်းခိုင္မ၊ အင္ပင္လွ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ ျဖစ္သည္။
66/11kV, 5MVA ကိုးပင္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံရွိ ၁၁ေကဗြီဖီဒါ(၃)ခုမွ ၁၁ေကဗြီ ဆင္ေပါင္၀ဲ ဖီဒါျဖင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ ၁၁ေကဗြီ ေက်း႐ြာဖီဒါျဖင့္ ေက်း႐ြာ(၁၅)႐ြာသို႔ လည္းေကာင္း၊ ၁၁ေကဗြီ Station ဖီဒါျဖင့္ ခြဲ႐ုံအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ဗို႔အားျပည့္၀စြာျဖန္႔ျဖဴးေပးထားလၽွက္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးပင္ေက်း႐ြာအနီးတြက္ 66/11kV, 5MVA ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်း႐ြာ( ၁၅ )႐ြာ ၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း  ( ၃၁၅၀ ) ၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း စသည့္ စာသင္ ေက်ာင္း ( ၁၉ ) ေက်ာင္း ၊ ေဆး႐ုံ( ၂ )႐ုံ ၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း( ၁ )ခု ၊ ဆက္သြယ္ေရး စခန္း ( ၂ )ခု ႏွင့္ ဘုရား ေက်ာင္း ၊ ကန္ စသည့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ား လၽွပ္စစ္မီး ရရွိမည့္အျပင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ လည္း အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာ ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရဖို႔ဆိုတာ စဥ္းစားလို႔ေတာင္ မရပါဘူး သို႔ေသာ္ လည္း ဒီဘက္အစိုးရ လက္ထက္ၾကေတာ႔ ကိုးပင္မွာ ဓာတ္အားခြဲရံုေရာက္ျပီဆိုေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အတူ တစ္ရြာလံုးက စိတ္၀င္စားတယ္ ဓာတ္အားခြဲရံု ေျမေနရာကအစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသကေန အကုန္အက်ခံ ေနရာေပးခဲ႔ပါတယ္ လက္ရွိအေနအထားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာမွာ အိမ္ေျခ(၄၀၀) ေလာက္ရွိျပီး(၄၀)ေလာက္က ကိုယ့္မီးစက္နဲ႔ကိုယ္ လင္းရတဲ႔အေနအထားပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ပါတယ္ ကိုယ႔္စက္နဲ႔ကိုယ္လင္းရတာေပါ့၊ က်န္တဲ႔ ထမင္းဆိုင္၊ေစ်းဆိုင္ခန္းတို႔လဲ ဒီလိုပါဘဲ၊ ဒီလိုမီးထြန္းရတဲ႔စရိတ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ လက္ရွိဒီဇယ္ေစ်းမဟုတ္ဘဲ ယခင္ကေစ်းနဲ႔ ဆိုရင္ တစ္လကို တစ္သိန္းခြဲ ကုန္က်ပါတယ၊္ ယခု လွ်ပ္စစ္မီးရလာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ကုန္က်စရိတ္ ကမ်ားစြာ သက္သာသြားေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္ လက္ရွိမွာ အိမ္ေျခ(၂၀၀)ေက်ာ္ မီးယူထားျပီးပါျပီ လမ္းမီးႀကိဳးမ်ားမွာလဲ သြယ္တန္းထားျပီးျဖစ္ေနပါျပီ  ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာ ၂၃ ရက္ေန႔ညက စတင္ မီးလင္းခဲ႔ရပါျပီ၊ ရြာသူရြာသားေတြ စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္ ညနက္သန္းေခါင္ေတာင္မွ မီးကို မျမင္ဘူးၾကေတာ႔ ထ ထၾကည့္တာ တစ္ရြာလံုး မအိပ္ရသေလာက္ပါဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ မေမွ်ာ္မွန္းတဲ႔ ကိစၥေတြကို နိုင္ငံေတာ္မွ ပံ႔ပိုးလာတဲ႔ အတြက္ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ကို မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ ကိုးပင္ေက်းရြာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။
ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕သည္  ၁၉၉၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ မႀကီးကန္ ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွ ၁၁ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕သို႔ ၄၈မိုင္ခန္႔ ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ရာ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕တြင္ ဗို႔အားက်ဆင္း၍ ဓာတ္အားျပတ္ ေတာက္မႈုမ်ားလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျပီး ယခုအခါ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ 66/11kV, 5MVA ကိုးပင္ ဓာတ္အား ခြဲ႐ုံမွ ၁၁ ေကဗြီလိုင္း(၁၇)မိုင္ခန္႔ျဖင့္ တည္‌ေဆာက္ ဓာတ္အားေပးထားသျဖင့္ ဗို႔အားတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment