Monday, June 27, 2016

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂ - အမွတ္ - ၉ / ဇူလိုင္ ( ၁ - ၁၅) ထြက္မည့္ဂ်ာနယ္ ဇြန္ ၂၉ရက္ေန႕ျဖန္႔ခ်ိပါမည္

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂ - အမွတ္ - ၉  / ဇူလိုင္ ( ၁ - ၁၅) ထြက္မည့္ဂ်ာနယ္  ဇြန္ ၂၉ ရက္ေန႕ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

0 comments:

Post a Comment