Wednesday, April 13, 2016

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကံမၿမိဳ႕နယ္ ၾကပ္ႀကီးေက်းရြာ (စမ္းသေျပေက်းရြာ) တြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား (၂)

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကံမၿမိဳ႕နယ္ ၾကပ္ႀကီးေက်းရြာ (စမ္းသေျပေက်းရြာ) တြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား (၂)

0 comments:

Post a Comment