Monday, March 28, 2016

မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ ျမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ရွိ
မင္းဘူး        မတ္       ၂၆
          ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား စာဖတ္ျခင္းအေလ့အထေကာင္းမ်ားရရွိၿပီး အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တုိးပြားရရွိေစေရးႏွင့္ ေက်းရြာ စာၾကည့္တုိက္ မ်ားေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ ျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ မင္းဘူခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ မတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ စ၍ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
          စာၾကည့္တုိက္မ်ား၀န္ေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ မတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔မွ (၁၃)ရက္ေန႔ထိ မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ မတ္လ(၁၆)ရက္ေန႔မွ(၁၇)ရက္ေန႔ထိ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္ တြင္လည္းေကာင္း ၊မတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔မွ(၁၉)ရက္ေန႔ထိ စလင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔မွ (၂၁)ရက္ေန႔ထိ ငဖဲၿမိဳ႔နယ္တြင္လည္းေကာင္၊မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔မွ(၂၅)ရက္ေန႔ထိ ေစတုတၱရာၿမိဳ႔နယ္တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
          စာၾကည့္တုိက္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ စာၾကည့္တိုက္တာ၀န္ခံမ်ားမွ စာၾကည့္တုိက္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစေရး တုိ႔အတြက္ အားနည္းခ်က္၊အားသာခ်က္မ်ား၊ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အခ်က္မ်ား၊စာဖတ္ပရိသတ္ တုိးပြား ရရွိေစေရးႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းအေလ့အထေကာင္းမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရး၊ကေလးသူငယ္မ်ား စာဖတ္ျခင္း အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေက်းရြာေဒသ အလိုက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနရမႈမ်ားအေပၚ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
          အဆုိပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္  ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာစာၾကည့္တုိက္မ်ားမွ စာၾကည့္တုိက္တာ၀န္ခံ (၃၀)ဦးတက္ ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ေက်းရြာစာၾကည့္တုိက္မ်ား၏ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ေနရမႈ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္  အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
သူရထြန္း(ပြင့္ျဖဴ)

0 comments:

Post a Comment