Tuesday, March 15, 2016

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိပညာေပးျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
မင္းဘူး         မတ္          ၁၄
          ၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိပညာေပး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကုိ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။
          အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ မင္းဘူးခရုိင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဌး (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး)မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားသုိ႔တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသား/သူမ်ားအား အစီရင္ခံစာအုပ္/စာေစာင္မ်ား ေ၀ငွေပးခဲ့ကာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
          မင္းဘူးခရုိင္၊ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိပညာေပးျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ဦး၊လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသီတာႏွင့္ ရတနာေျမလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ျမင့္ထြန္းတုိ႔မွ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း အရာ၊စာရင္းေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္း၊ လူဦးေရဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊လူမႈေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ပညာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊စီးပြားေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ကေလးေမြးဖြားမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကိုင္ေဆာင္သည့္လက္မွတ္အမ်ိဳးအစား၊မသန္စြမ္းမႈအေၾကာင္းအရာ၊အိမ္အေၾကာင္း အရာ၊ အိမ္အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သရုပ္ျပေလ့က်င့္ျခင္း/ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့ၿပီး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းၾကရာ က႑အလုိက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
          အဆုိပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴမ်ား၊လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊စုစုေပါင္း သင္တန္းသား/သူ(၆၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ေန႔ထိ (၃)ရက္ၾကာ သင္ၾကားပုိ႔ခ် ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဂန္႔ေဂါခရုိင္တြင္ မတ္လ(၉)ရက္ေန႔မွ (၁၁) ရက္ေန႔ထိ ေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊သရက္ခရုိင္တြင္ မတ္လ(၂၁)ရက္ေန႔မွ(၂၄)ရက္ေန႔ထိ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment