Thursday, March 17, 2016

မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္ သီးကုန္းေက်းရြာတြင္ ထင္းမ်ား အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀


မင္းဘူး       မတ္       ၁၇
မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္ အပူပုိင္းေဒသစိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးဦးစီးဌာနမွ သီးကုန္းေက်းရြာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားထံ မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ထင္းမ်ားအခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္ရွိသည္။
မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္ အပူပုိင္းေဒသစိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေျမာက္ ဆားဗြက္ႀကိဳး၀ုိးအကြက္အမွတ္(၂၀၊၂၂)တြင္ သဘာ၀ေတာက်န္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ဧက(၂၀၀၀) ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး (၂၀၀)ဧကအား ဓမၼတာမ်ိဳးဆက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ဓမၼတာမ်ိဳး ဆက္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ကုိင္းတက္ခ်ိဳင္ေပးျခင္း၊ပင္ပူးမ်ားခြာျခင္း၊ ေအာက္ေျခေပါင္းရွင္းျခင္း၊ ႏြယ္ျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ငုတ္ေဟာင္း/ငုတ္ပ်က္မ်ားခၽြန္သေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ထင္း (၈ ဒႆမ ၃၁)တန္ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ၎ထင္းမ်ားအား ဦးစီးအရာရွိ ဦး၀င္းဘုိႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ  သီးကုန္းေက်းရြာ မိသားစု (၁၆)စု ထံသုိ႔ တစ္အိမ္ေထာင္လ်င္ (၀.၅၂)တန္စီအား အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
သူရထြန္း(ပြင့္ျဖဴ)

0 comments:

Post a Comment