Saturday, February 27, 2016

ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္


မေကြး      ေဖေဖာ္ဝါရီ      ၂၆
ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔ကို (၂၆.၂. ၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ခန္းမ၌ စတင္က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆၈)ဦးရွိသည့္အနက္ (၆၈)ဦးတက္ေရာက္၍ (၁၀၀) ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္သျဖင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ထို႔ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ၊ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ သက္တမ္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
၎ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီတြင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အမည္စာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
ဆက္လက္ၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီတြင္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္မည့္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔၏ အမည္စာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
ထို႔ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ၊ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ သက္တမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
၎ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီတြင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အမည္စာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
ဆက္လက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ တြင္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္မည့္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔၏ အမည္စာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာေဆြးေႏြးမႈမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို အဖြဲ႕ဝင္(၉)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ လ်ာထားမႈစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာေဆြးေႏြးမႈမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈကို လ်ာထား တင္ျပခ်က္ မ်ားအတိုင္း အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ဆက္လက္ၿပီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္က မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔မွ (၂၀)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းေမးခြန္းမ်ားေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းရာ မေကြးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ခ်ိဳလတ္က ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူသည့္အတြက္ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၉)ရက္ေန႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း လႊတ္ေတာ္႐ုံးၫႊန္ၾကားေရးမႉးထံ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
၎ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ မီးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား အား ေပးအပ္လႉဒါန္းရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၆၈)ဦး၏ ၂၆.၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ (၁)ရက္တာ အတြက္ ရရွိမည့္ ေန႔တြက္စရိတ္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္(၁၃)သိန္း(၁)ေသာင္းကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေပးအပ္လႉဒါန္းသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရာ မီးေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ားအား ေပးအပ္လႉဒါန္းမည့္ အစီအစဥ္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔ကို (၁၀၂၆) အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားေၾကာင္းႏွင့္ စတုတၳေန႔အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ (အဂၤါေန႔) (၁၀၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေၾကညာ၍ အစည္းအေဝး ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သန္းနိိုင္ဦး(ငဖဲ

0 comments:

Post a Comment