Wednesday, January 27, 2016

PubLic Digital Library Service ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား အလွည့္က်တပ္ဆင္
                        မင္းဘူး                                ဇန္န၀ါရီ                       ၂၆

        မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္၊ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနရွိ၀န္ထမ္းမ်ား အသိပညာဗဟုသုတ တိုးပြားေစရန္ႏွင့္စာဖတ္ ရွိန္ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဇန္န၀ါရီလ(၂၆)ရက္ေန႔က ဒုတိယဦးစီးမွဴးေဒၚခင္၀ါ၀ါလိႈင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကစက္မႈ လယ္ယာဦးစီးမွဴးရံုးခန္းတြင္ PDLS စက္အားတပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။
          ထိုကဲ႔သို႔ PDLS စက္ကို တပ္ဆင္ေပးၿပီးေနာက္ ဖမ္းယူၾကည့္ရွဳရန္ မင္းဘူးခရိုင္ဦးစီးအရာရွိဦးသန္းေဌးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက စက္အသံုးျပဳနည္းကို ရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့ရာ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားက စိတ္ပါ၀င္စား စြာဖမ္းယူၾကည့္ရွဳၾကသည္။
          အဆိုပါ PDLSစက္အား mobile စနစ္ျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ရက္သတၱတစ္ပတ္စီအလွည့္က် တပ္ဆင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သန္းေဌး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment