Sunday, January 17, 2016

မန္းေခ်ာင္း(စကု)တံတား တုိးခ်ဲ႔ျပဳျပင္မင္းဘူး    ဇန္န၀ါရီ      ၁၄
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္၊ မင္းဘူး-စလင္းကားလမ္းေပၚရွိ မန္းေခ်ာင္း(စကု) တံတားအား တုိးခ်ဲ႔ ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အဆုိပါတံတားသည္ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္တြင္ အရွည္(၉၀၀)ေပရွိ သံေဘာင္ေဘလီတံတားအား ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၇)မွ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ရာ ယခုအခါ ယာဥ္အသြားအလာမ်ား လာသျဖင့္  တံတားဦးစီးဌာန၊တံတားအထူးအဖြဲ႔(၃)၊ပခုကၠဴမွ သံကူကြန္ကရစ္ ႏွစ္လမ္းသြား တံတား အဆင့္တုိးျမွင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။မန္းေခ်ာင္းေရ တုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ သံကူကြန္ကရစ္တုိင္မ်ား ေအာက္ေျခအား ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစရန္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး၊ မင္းဘူး-စလင္းသြားယာဥ္မ်ား တံတား တုိးခ်ဲ႔ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ယာယီတံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္ ေပးထားသျဖင့္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာႏုိင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment