Sunday, December 13, 2015

သနပၸင္စုေက်းရြာ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး


မင္းဘူး     ဒီဇင္ဘာ      ၁၁
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ သနပၸင္စုေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္းအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္(၁၄၀)ဦး၊ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း(၉၈)ဦး ႏွင့္ေရလုပ္ငန္း(၅)ဦး၊စုစုေပါင္း အသင္းသားဦးေရ(၂၄၃)ဦးတို႔မွ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႔နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ဘုန္းလင္း ႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျမစိမ္းေရာင္ အရင္းမေပ်ာက္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၄င္းရန္ပံုေငြေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီက အဆိုပါေက်းရြာသို႔သြားေရာက္၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment