Monday, December 14, 2015

အေျခခံအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ တန္းဖြင္


     ေပါက္     ဒီဇင္ဘာ     ၁၄
     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရး ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွႀကီးမွဴးဖြင့္      လွစ္ေသာ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္  အမ်ိဳးသမီး    ငယ္မ်ားလူမႈစီးပြားေရးဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး      တက္ေရးအတြက္ အေျခခံအိမ္တြင္းမႈ    သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၃၁)ႏွင့္အဆင့္ျမင့္  သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၇)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ(၁၄)ရက ္နံ    နက္(၉)နာရီက အဆိုပါသင္တန္းခန္းမ   ၌ က်င္းပသည္။
     အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္     ေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ကအဖြင့္အမွာစ  ကားေျပာၾကားၿပီး အိမ္တြင္းမႈသင္တန္း  ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးေဒၚေစာသီတာ ေဆြမွ သင္တန္းသူမ်ားအားသင္ၾကား    ေရးဆိုင္ရာမ်ားေျပာၾကားရာတြင္ ``အ    ေျခခံသင္တန္းမွာဆိုရင္ အေျခခံလက္    ခ်ဳပ္ရိုး|ကေလးအကၤ် ီ|ေဘာင္းဘီ|ဘ    ေလာက္(စ္)ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္လက္မႈပညာအေနျဖင့္ေခါင္းအုံးစြပ္ပန္းထိုးျခင္း   ၿခံဳပဝါထိုးျခင္း|လက္ကိုင္အိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး     ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ျမင့္သင္တန္းသူမ်ားကို     ျမန္မာတိုက္ပုံ|ဆာဖာရီကုတ္|ရိမ္းကုတ္| အမ်ိဳးသမီးဝတ္ကုတ္အကၤ် ီနဲ႔ စင္တီ      နည္းျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္တ့ဲဘေလာက္(စ္)        အကၤ် ီအမ်ိဳးမ်ိဳး´´တို႔ကိုသင္ၾကားေပး      သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။
    အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္   ခ်ဳပ္ေရးမွဴး|တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္   ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္စိုးဝင္း|ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား|အမ်ိဳးသမီးေရးရာမိခင္ ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ား|သင္တန္းဆရာမမ်ား|သင္တန္း    သူမ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ ယခု     သင္တန္းတြင္ အေျခခံသင္တန္းသူ(၂၀ )ဦးႏွင့္အဆင့္ျမင့္သင္တန္းသူ(၁၂)ဦး     ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ရက္သတၱ     ပတ္(၁၄)ပတ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း   သိရသည္။
                                    ဉာဏ္တိုး(iprd)

0 comments:

Post a Comment