Tuesday, December 1, 2015

မင္းဘူး/   မင္းဘူး/စကုၿမိဳ႕နယ္ မက်ီးသုံးပင္ အုပ္ခ် ဳပ္ေရးမွဴ းက ျပည္သူ႔စစ္ သင္တန္း အတြက္ ေငြေႀကးေကာက္ခံေန

   
  မက်ီးသုံးပင္ ေက်းရြာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းအတြက္ ေက်းရြာျပည္သူလူ
ထုအား တစ္အိမ္ေထာင္လ်င္ တစ္ေထာင္က်ပ္ႏႈွန္း ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္
ေႀကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ် ဳပ္ေရးမွဴ းမွ ၁၄။၁၁။၂၀၁၅ရက္ေန႔ ည၇နာရီခန္႔က
၎အိမ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာႀကားကာ ေငြေကာက္ခံလ်က္
ရွိေႀကာင္း အဆိုပါေက်းရြာ ျပည္သူတစ္ခ် ဳိ၏ ေျပာႀကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။
   က်ေနာ္တို႔ကုိ အုပ္ခ် ဳပ္ေရးမွဴ းက နိဝင္ဘာ ၁၄ရက္ ည၇နာရီေလာက္မွာ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ သူအိမ္လာဖို႔ေခၚတယ္  အားလုံးစုံေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းတက္ဖို႔ ရြာက၁၅ဦး ေရေပၚေက်းရြာက ၁၀ဦး ေရငံ ပက္ပယ္က ၅ဦး ေပါင္း၃၀ဦးအား ရြာမွာ သင္တန္းေပးရမယ္
သင္တန္းသားမ်ားအား တစ္ေန႔ သုံးေထာင္က်ပ္ေပးရမယ္ ေက်ြးေမြးစရိတ္
စုိက္ရမယ္ ဒါေႀကာင့္ တစ္အိမ္ေထာင္ တစ္ေထာင္က်ပ္ ေပးရမယ္လို႔ ေျပာပါ
တယ္ ရြာက အုပ္ခ် ဳပ္ေရးမွဴ းအိမ္ သြားေပးရပါတယ္ ရြာမွာအိမ္ေျခ ၆၀၀ေက်ာ္ ရွိပါတယ္ အခုလုိ ေပးရတာ လူထုက မေက်နပ္ႀကဘူး ဟု အဆို
ပါေက်းရြာေန ဦးေဌးဝင္းမွေျပာသည္။
    မက်ီးသုံးပင္ ေက်းရြာအုပ္ခ် ဳပ္ေရးမွဴ း ဦးျမင္လႈိင္အား ဆက္သြယ္မရ၍ ျမိဳ႕
နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ် ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ေမးျမန္းရာ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ
ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္း ေပးတာက မွန္ပါတယ္ ေငြေႀကးေကာက္ခံတာေတာ့ မ
ရွိပါဘူးဟုေျပာသည္။
    အဆိုပါ ေက်းရြာမွ ျပည္သူတစ္ဦးက နိင္ဝင္ဘာ ၁၆ရက္ညက ရြာအုပ္ခ် ဳပိေရးမွဴ းက ျပန္ေပးခိုင္းလုိ႔ဆိုျပီး ဦးသန္းတင္ညႊန္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး ဦးသိန္း
ေဇာ္ဦးတို႔က အိမ္တိုင္းဝငမျပီး ေငြျပန္ေပးပါတယ္ ေမးေတာ့ တိုင္လုိ႔ဆိုလား
သတင္းမီဒီယာေတြ သိသြားလုိ႔ဆိုလား မေရမရာေျပာပါတယ္ဟုေျပာသည္။
  မက်ီးသုံးပင္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားက ေကာက္ခံေငြမ်ား အိမ္တိုင္လာေရာက္
ျပန္ေပးသျဖင့္ ေက်နပ္အားရ ဝမ္းသာျဖစ္ႀကေႀကာင္း သတင္းမီဒီယာအား
ဖုန္းဆက္ေျပာႀကားသည္။
                        တင္ေရႊ(မင္းဘူး)
 

0 comments:

Post a Comment