Wednesday, November 18, 2015

ေက်းရြာသုံးထင္းစုိက္ခင္းအားေ ဒသခံျပည္ သူမ်ားသုိ႕လဲႊေျပာင္းေပးအပ္
ျမိဳ႕သစ္  နုိဝင္ဘာ   ၁၇
            မေကြးခရုိင္ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ပတ္ဝန္
က်င္ထိမ္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ
ဝန္ႀကီးဌာနအပူးပုိင္းစိမ္းလန္းစုုိျပည္ေရး
ဦးစီးဌာနကျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိအပူး
ပုိင္းေဒသစိမ္းလမ္းစုိျပည္ေရးဦးစီးဌာနမွ
စုိက္ပ်ိဳးတည္ေထာင္ျပီးေသာေက်းရြာသုံး
ထင္းစုိက္ခင္းအားေဒသခံျပည္သူမ်ားသုိ႔
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနားကုိနုိဝင္ဘာ
၁၇ရက္ေန႔နံနက္ ၈းဝဝနာရီအခ်ိန္ကေဘာ့
ေက်းရြာ၊သရက္ခြေက်းရြာေျမျပင္သာ
ေက်းရြာမ်ားတြင္က်င္းပခဲ႕သည္။
            ေရွးဦးစြာမေကြးတုိင္းေဒသႀကီး
ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမွဳး လက္ေထာက္ညႊန္
ႀကားေရးမွဳးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိတ့ုိ က
ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိယခုလုိစုိက္ပ်ိဳးျပီးျဖစ္
ေသာစုိက္ခင္းမ်ားေပးအပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္
သက္သည္မ်ားကုိတုိင္း/ခရုိ္င္/ျမိဳ႕နယ္အဆင့္
တာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာႀကားခဲ႕သည္။
              အဆုိပါစုိက္ခင္းအတြင္းရွိ
အပင္မ်ားအားခုန္လွဲျခင္း၊ပုိင္းျဖတ္ျခင္း၊
စုပုံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ထင္းစုိက္ခင္းမွထြက္
ရွိလာေသာထင္းမ်ားကုိေဒသျပင္ပသုိ႔ထုတ္
ယူေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳဘဲေက်းရြာအတြင္းရွိ
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္အဓိကလုိအပ္
သည့္ထင္းႏွင့္အိမ္ေဆာက္ရန္ေမ်ာ၊တုိင္
နွင့္လယ္ယာသုံးပစၥည္းမ်ားထတ္ယူသုံးစဲြ
ျခင္းႏွင့္ျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ျပဳစုထိန္းသိမ္း
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမတြက္ရည္ရြယ္ကာ အပူး
ပုိင္းေဒသစိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးဦးစီးဌာန
တာဝန္ရွိသူမ်ားကတစ္ရက္တည္းျဖင့္
ေနရာသုံးေနရာသုိ႔သြားေရာက္ကာ
ေဒသခံျပည္သူ႔မ်ားအတြက္ကြင္းဆင္း
ကာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ႕ေႀကာင္းသိရသည္။
                                
                      ဂ်ဴးဂ်ဴး ျမိဳ႕သစ္ျပန္/ဆက္

0 comments:

Post a Comment