Thursday, November 5, 2015

ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာ တစ္ေစာင္တြင္ သတင္းလႊဲ မွား ေဖာ္ျပခဲ႔ျခင္းေႀကာင့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

တင္ေရႊ မင္းဘူး added 2 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
14 hrs ·
မင္းဘူးျမိဳ႕ အင္ႀကင္းေမ လဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္
ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာ တစ္ေစာင္တြင္ သတင္းလႊဲ
မွား ေဖာ္ျပခဲ႔ျခင္းေႀကာင့္ မင္းဘူးစည္ပင္သာယာႏွင့္
ေဒသခံ ေစ်းသည္မ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေန၍ မင္းဘူးျမိဳ႕ ေဒသခံ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားက ၄။၁၁။
၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက မေကြးတိုင္းသတင္းစာ
ဆရာအသင္းအား ဖိတ္ႀကားကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေႀကာင္း သိရွိရသည္။
မင္းဘူးျမိဳ႕ေန ဦးလွျမင့္(ခ)ဦးေပါက္က က်ေနာ္က
အမွတ္၁ ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ် ဳပ္လမ္း ႀကက္ေျခနီရံုး အနီးမွာ ပန္းမာလာ နာမည္နဲ႔ လဘက္ရည္ဆိုင္ေလး
အခ်ိန္ျပည့္ မဟုတ္ဘဲ ညေနရံုးဆင္းခ်ိန္ ပိတ္ျပီး စည္းကမ္းတက် ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနတာပါ၊ အျမတ္အစြန္းအဓိက မထားဘဲ စည္ပင္သာယာက
ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ စည္ကမ္းေတြ အျပည့္အဝလုိက္နာပါတယ္ ။
စည္ပင္သာယာက ၁ေပပတ္လည္ ၁က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ တစ္ပါတ္ ၇၀၀က်ပ္ သာေပးေဆာင္ရပါတယ္ စည္ပင္
က ေကာက္ခံႏႈန္းး ခ် ဳိသာလြန္းပါတယ္ က်ေနာ္ဆိုင္အ
ပါအဝင္ ပုံပမာ ကြမ္းယာဆိုင္ကလည္း ေငြေႀကးေကာက္ခံမႈအေပၚ ေက်နပ္မႈရွိသလို မင္းဘူး
စည္ပင္သာယာအတြင္း လမ္းေဘးဆိုင္အမ်ားကလည္း ေငြေႀကးေကာက္ခံမႈ
အေပၚ ခ် ဳိသာလုိ႔ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈ မရွိႀကပါဘူး ။
က်ေနာ္ဟာ လဘက္ရည္ဆိုင္ေလးကုိ တစ္ပုိင္တစ္နိင္ ေရာင္းခ်လာတာ ၇ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ႔ပါျပီ စည္ပင္သာယာနဲ တခါမွ ျပသနာမျဖစ္ခဲ႔ပါဘူး ဒါေပ
မယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္ေန႔မွာ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္
ထြက္ သတင္းစာ မင္းဘူးျမိဳ႕မွ အလြတ္တန္း သတင္း
ေထာက္က က်ေနာ္လဘက္ရည္ဆိုင္ကုိ ဓါတ္ပုံရိုက္ပါ
တယ္ သမီးက မရိုက္ဖို႔ တားတဲ႔ႀကားက အတင္းရိုက္သြားပါတယ္ သတင္းဓါတ္ပုံအျဖစ္ မေဖာ္
ျပဖို႔ တားျမစ္ပါလ်က္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ရက္ေန႔ထြက္ ၎သတင္းစာမွာ အသုံးျပဳခဲ႔ပါတယ္ အဲ႔ဒီသတင္းမွာ
မင္းဘူးစည္ပင္သာယာမွ လမ္းေဘးေစ်းေကာက္
ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဒဏ္ေႀကးေငြ ေကာက္ခံမႈတိုကုိ ေဒ
သခံ ေစ်းသည္မ်ား မေက်နပ္မႈျဖစ္လုိ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး
သတင္းဓါတ္ပုံက က်ေနာ့္လဘက္ရည္ဆိုင္နဲ႔ ေဘးက
ကြမ္းယာဆို္င္ကုိ ေဖာ္ျပထားေတာ့ ေဒသခံ ေစ်းသည္
မ်ားဆိုတာ က်ေနာ္တို႕၂ဦးကုိ ရည္ညႊန္းသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အခုတက္ေရာက္လာတဲ႔ လမ္းေဘးေစ်းသည္ အမ်ားကလည္း ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မွ လမ္းေျမ အသုံးျပဳခ ေကာက္ခံေငြဟာ လမ္းေဘးေစ်း
သည္မ်ားအတြက္ ခ် ဳိသာတဲ႔ အနည္းဆုံ ႏႈန္းထားျဖစ္
တာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ ေက်နပ္လက္ခံႀက
ပါတယ္ က်ေနာ္အပါအဝင္ ေဒသခံေစ်းသည္အမ်ားက
စည္ပင္အခြန္ကုိ ေက်နပ္စြာ ထမ္းေဆာင္ႀကပါတယ္
အခုက မင္းဘူးက အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ရဲ႕
သတင္းမွာ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အမႈေဆာင္
အရာရွိက ေျပာတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ စည္ပင္
အမႈေဆာင္ အရာရွိက မ်က္စိခြဲထားတဲ႔အတြက္ ဘာမွ
ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေႀကာင္း က်ေနာ္ကုိ ေျပာျပပါ
တယ္ ဒါဟာ က်င့္ဝတ္နဲ႔မညီဘဲ ေရးတာပါ။
ဒါအျပင္ သတင္းမွာ လစဥ္ ၁၉၅၀က်ပ္ အခြန္ေဆာင္
ရေႀကာင္း လဘက္ရည္ဆိုင္ေတြ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ လမ္းေဘးစတိုးဆိုင္ႀကီးေတြဆို
ဘယ္ေလာက္အထိ ေပးေဆာင္ရမလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထု
တ္ထားပါတယ္ ကြမ္းယာေရာင္းခ်တဲ႔ ကုိလင္းေအာင္
ဆိုတာ က်ေနာ့ဆိုင္အနီးက ကြမ္းယာဆိုင္မဟုတ္ဘူး
အမွတ္၂ရပ္ကြက္ မင္းဘူး-စကုလမ္း ေဆးရံုအနီကဆို
င္ပါ မင္းဘူးက အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ရဲ႕ သ
တင္းဟာ မွန္ကန္မႈ မရွိဘဲ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္နဲ႔ သ
တင္းျဖစ္ ျပီးေရာဆိုတဲ႔ သေဘာနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ႔ သ
တင္းျဖစ္ပါတယ္ အဲ႔ဒီသတင္းေႀကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံ ေစ်းသည္အမ်ားနဲ႔ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး
အႀကား နားလည္မႈလြဲမွားကာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စားဝတ္
ေနေရးကုိ ထိခုိက္နိင္ပါတယ္။
က်ေနာ္ အဲ႔ဒီသတင္းစာကုိ ေစာင့္ေမ်ွာ္ဖတ္ရႈသူ အမာခံ ပရိတ္သတ္ပါ အဲ႔ဒီသတင္းစာကုိ ယုံႀကည္အားကုိးရတဲ႔ သတင္းမ်ားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ဖတ္
ရႈလုိပါတယ္ ျမန္မာနိင္ငံ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာရဲ႕ သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္ မီဒီယာအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ
က်င့္ဝတ္မ်ား တိက်မႈ ဘက္မလုိက္မႈနဲ႔ မ်ွတမႈ အပုိဒ္
၁မွာ သတင္းနဲ႔ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေရးသား
တင္ျပျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းကုိ ရိုးသားစြာ ေဆ
ာင္ရြက္ရမည္ မတိက်ေသာ အနက္ေကာက္လြဲေစ
ေသာ ပုံဖ်က္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ
မိပါကလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ျပင္ဆင္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရ
မည္ ထုိ႔သုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္လည္း မူလ
ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး ေနရာတြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပေပးရမည္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ဒါ
ေႀကာင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမွာ မင္းဘူးက အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ ေရးသား
တဲ႔ သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတင္းျပင္ဆင္ခ်က္ ေဖာ္ျပေပးဖို႔ ဒီေန႔ဘဲ တင္ျပထားပါတယ္ အခုလည္း
တိုင္ေဒသႀကီး သတင္းစာ ဆရာအသင္းကုိလည္း
အမွန္ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ အခုလုိ မင္းဘူးျမိဳ႕ ေဒသခံ လမ္းေဘးေစ်းသည္ အမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပ ရတာ
ပါဟုေျပာသည္။

0 comments:

Post a Comment