Sunday, November 8, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား မနက္ဖန္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ ၉ နာရီ မွစတင္ျပီး ၃ နာရီျခား ေၾကညာေပးမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာပါတယ္

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား
မနက္ဖန္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ ၉ နာရီ မွစတင္ျပီး
၃ နာရီျခား ေၾကညာေပးမယ္လို႔
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က
ေၾကညာပါတယ္

0 comments:

Post a Comment