Tuesday, November 3, 2015

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပဲြတြင္လုံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မည့္အထူးရဲ သင္တန္း ဆင္းပဲြ ျမိဳ႕သစ္တြင္ က်င္းပ
ျမိဳ႕သစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁
၂၀ ၁၅ -ခုႏွစ္ နိဳဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳ႔လုပ္မည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ တြင္လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မည့္အထူရဲမ်ားအားလက္နက္မဲ႔စစ္ေရးျပႏွင့္ဥပေဒဘာသာရပ္မ်ား သင္္ၾကားပို႔ခ်ေရးသင္တန္း ဆင္းပဲြကို (၂၀ ၁၅ ) ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ လ( ၃၁ ရက္ေန႔ေန႔လည္(၂)နာရီ အခ်ိန္ကအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္္ေရးဦးစီးဌာနအစည္အေဝးခမ္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။
အဆ္ိုပါသင္တန္းဆင္းပဲြတြင္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဗိုလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္ မွအဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားျပီး။ ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴးရဲမွဴးရဲထြဋ္မွေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္းလုံျခံဳ်ရးေဆာင္ရြက္

မညု္အထူးရဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္ ။
သင္တန္ူဆင္းပဲြသို႔ျမိဴ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဗိုလ္ေအာင္ေမာင္ ၊ ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖ့ဲြ႔ဝင္ရဲမွဴး ရဲထြဋ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲ(၉)ဦးသင္တန္ူနည္းျပရဲတပ္ဝင္(၁၅)ဦးသင္တန္းသား(၁၆၂)ဦးတက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္းသိရသည္ ။

0 comments:

Post a Comment