Sunday, November 8, 2015

အမွတ္၁ ရပ္ကြက္ သိ္မ္ကုန္းကြက္သစ္ မင္းဘူးျမိဳ႕ လူ၂၀ဦးခန္႔မဲစာရင္းမပါေႀကာင္းသိရ။

တင္ေရႊ မင္းဘူး added 2 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
6 hrs ·
အိမ္ေထာင္စုဇယားရွိတယ္ မွတ္ပုံတင္ရွိတယ္ မဲမေပး
ရဘူး။
ဆက္သြယ္လုိလ်ွင္ မနန္းယုထြန္း ၀၉၇၉၈၃၀၁၉၇၉
အမွတ္၁ ရပ္ကြက္ သိ္မ္ကုန္းကြက္သစ္ မင္းဘူးျမိဳ႕
လူ၂၀ဦးခန္႔မဲစာရင္းမပါေႀကာင္းသိရ။
ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းသြားသူက မဲစာရင္းပါေနကာ
လက္ရွိေနထိုင္သူမ်ား မဲစာရင္းမပါေႀကာင္းသိရ။

0 comments:

Post a Comment