Thursday, November 5, 2015

ေငြခ်ည ္(၉) ခ်ည္မ်ွင္ရွည္ဝါ ေတာင္သူပညာ ေပး ကြင္းသရုပ္ျပပြဲက်င္းပ


     
ေခ်ာက္ နိုဝင္ဘာ ၃ ရက္
    မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ျမိဳ့နယ္တြင္
စိုက္ပ်ုဴိးေရးဦးစီးဌာန(စက္မွဳ
သီးနွံ)မွႀကီးႀကပ္၍ေဇာင္းေတာကန္အုပ္စုဆူးပုတၱန္းေက်းရြာေတာင္သူဦးတင္ေမာင္စိုက္ခင္း ၌နိုဝင္
ဘာ (၂)ရက္(၁၃းဝဝ)နာရီအခ်ိန္က ကြင္း
သရုပ္ျပပြဲက်င္းပျပဳလုပ္သည္။
      အဆုိပါကြင္းသရုပ္ျပပြဲတြင္စိုက္ပ်ုိဳးေရး
ဦးစီးဌာန(စက္မွဳသီးနွံ)တိုင္းဦးစီးမွဴးမွစံျပ
ကြက္သရုပ္ျပပြဲက်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္
နွင့္ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မွန္ကန္
ေစရန္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန့္မ်ားေရြးခ်ယ္စိုက္
ပ်ဳိးနိုင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း
ေျပာႀကားခ့ဲသည္။
             ဆက္လက္၍ူျမိဳ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
မွေတာင္သူမ်ားဝင္ေငြတိုးေစရန္ေဒသနွင့္
ကိုက္ညီေသာဝါမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးေစ့မ်ားအသုံး
ျပဳစိုက္ပ်ဳိးရန္ အႀကံၿပဳေဆြးေႏြးျခင္း ခရိုင္ဥိီး
စီးမွဴးမွ ေငြခ်ည္(၉)ခ်ည္မ်ွင္ရွည္ဝါ၏အား
နည္းခ်က ္အားသာခ်က္မ်ားရွင္းလင္းခဲ့ရာ
ျမို့နယ္ဦးစီးမွဴးမွလည္း(GAP)စနစ္စိုက္ပ်ဳိးထားေသာစိုက္ခင္းအတြင္းေလ့လာ၍သိရွိ
လိုသည္မ်ားေမးျမန္းေဆြးေႏြးေစလိုေႀကာင္း
ေျပာႀကားျပီး တက္ေရာက္လာေသာျမိဳ့နယ္
မွဝန္ထမ္းမ်ား ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား
နွင့္ဝါစိုက္ေတာင္သူ ေပါင္း(၁၅၂)ဦးခန့္တက္
ေရာက္ခ့ဲေႀကာင္းသတင္းရရိွသည္။ 
ဝင္းအိမြန္(ျပန္ဆက္)

0 comments:

Post a Comment