Friday, October 9, 2015

မဲရုံမွဴး၊ ဒုမဲရုံမွဴးႏွင့္ မဲရုံအဖဲြ႕၀င္မ်ားပညာေပးသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၅)ပခုကၠဴ၌ဖြင့္
                                        ပခုကၠဴ  ေအာက္တိုဘာ 

          မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ပခုကၠဴခရိုင္၌ မဲရုံမွဴး၊ ဒုမဲရုံမွဴးႏွင့္ မဲရုံအဖဲြ႕၀င္မ်ားေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာလုပ္ငန္းပညာ
ေပးသင္တန္း (၁/၂၀၁၅) ဖြင့္ပဲြကို ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ကခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအစည္းအေ၀းခန္း
မ၌ က်င္းပသည္။
          သင္တန္းဖြင့္ပဲြသို္႔ ခရို္င္ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ခဲြ ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခဲြဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႕၀င္
မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္မဲရံုမွဴး
တာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးခရိုင္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြဥကၠဌ
ဦးေရႊေက်ာ့က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကို တရားမွ်တၿပီးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြအေတြ႔
အႀကဳံမ်ား အားနည္းခ်က္ အားသားခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္  ျပႆနာမ်ားစသည့္တို႔ကို အမွာစကားေျပာၾကား
သည္။
`        သင္တန္းကာလမွာ ႏွစ္ရက္ၾကာသင္တန္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသို႔ပထမအသုတ္ ၂၅ ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္
ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္တြင္ဒုတိယအသုတ္ သင္တန္းကိုလည္းသင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၂၅ ဦးအား
မဲရုံမွဴး ဆင့္ပြားသင္တန္းကို ဆက္လက္ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
              
                                                                   ခရိုင္ျပန္/ဆက္
                                                                   ပခုကၠဴၿမိဳ႕

0 comments:

Post a Comment