Saturday, October 31, 2015

ဒါ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာရဲ႕ သတင္းေရးဟန္တဲ့လား၊ ဒီသတင္းကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ရွယ္ထားတယ္ဆိုေတာ့

ဒါ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာရဲ႕ သတင္းေရးဟန္တဲ့လား၊ ဒီသတင္းကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္
ရွယ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း သတင္းစာက်င့္ဝတ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေနၿပီလို႔ပဲ ေျပာရေတာ့မွာပါပဲ....(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)
**************
ဒီသတင္းသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာလိုေနရာမ်ိဳး(သို႔မဟုတ္) ျပင္ပစာေစာင္တစ္ခုခုမွာ ပါလာရင္
ေျပာစရာ မရွိလွေပမယ့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာေဖာ္ျပၿပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ရွယ္ယူ လက္ခံထားတဲ့အတြက္ အခုလို သတင္းေဝဖန္မႈ ျပဳလိုက္ရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..၊
သတင္းေခါင္းစဥ္ထဲ ပါတဲ့စာသားက.....
🔜 ကြမ္းယာ၀ယ္ယူသည့္ကိစၥျဖင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ NLD ပါတီ၀င္ သုံးဦး တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ရန္ျပဳခံရ🔚.... တဲ့၊
' ကြမ္းယာ၀ယ္ယူသည့္ကိစၥျဖင့္ '..ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ဓားခုတ္ခံရမႈဟာ အလြန္ေသးသိမ္သြားခဲ့ပါတယ္၊ ဒီေရးသားနည္း မွန္ကန္တယ္ဆိုရင္.....ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခု ေထာက္ျပပါမယ္၊
(၁) ၾကံ့ခိုင္ေရးက ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ ရပ္ကြက္ထဲ လမ္းေလၽွာက္ရင္း မဲဆြယ္လာတယ္ ဆိုၾကပါစို႔...၊ အရက္ဝယ္ထြက္လာတဲ့ မူးေၾကာင္ေၾကာင္အရက္သမား တစ္ေယာက္ေယာက္က
ဝန္ႀကီးကို ပုခုံးေစာင္းတိုက္ၿပီး ထိုးႀကိတ္ၾကမယ္ဆိုၾကပါစို႔....
🔜 အရက္၀ယ္ယူသည့္ကိစၥျဖင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ ၾကံ့ခိုင္ေရးဝန္ႀကီး ရန္ျပဳခံရ🔚.လို႔ သတင္းစာမွာ ေခါင္းစဥ္တပ္မွာပါလားခင္ဗ်ာ..၊
---------------
(၂) မာမီကြမ္းယာဆိုင္၌ ကြမ္းယာ ၀ယ္ယူစဥ္ (၈)ရပ္ကြက္ NLD အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ စကားမ်ားခဲ့ ၾကေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္ ထိုးႀကိတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေဇာ္လတ္က ေနအိမ္ရွိ အရွည္ႏွစ္ေပခြဲ ခန္႕ရွိဓားယူ၍ ကြမ္းယာဆုိင္သုိ႕ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကို မေတြ႕ရဘဲ (၉) လမ္းထိပ္ဘက္တြင္ NLD ပါတီစည္းရုံးေရးကားႏွင့္ လူအုပ္ႀကီးကို ေတြ႕သျဖင့္ ဓားျဖင့္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဇာ္လတ္၏ ဘက္မွ ထက္ေအာင္လႈိင္ (ခ) ထက္ကို ႏွင့္ မ်ဳိးမင္းခိုင္တို႕ကလည္း တုတ္မ်ားျဖင့္ အဆိုပါလူအုပ္အား ၀င္ေရာက္ရုိက္ႏွက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ..လို႔ ေရးသားသလို..
ၾကံ့ခိုင္ေရးဝန္ႀကီးသာ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္....
'ထို႕ေနာက္ ထိုးႀကိတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ××××က ေနအိမ္ရွိ အရွည္ႏွစ္ေပခြဲ ခန္႕ရွိဓားယူ၍
ကြမ္းယာဆုိင္သုိ႕ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ၾကံ့ခိုင္ေရးဝန္ႀကီးကို မေတြ႕ရဘဲ ×× လမ္းထိပ္ဘက္တြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီစည္းရုံးေရးကားႏွင့္ လူအုပ္ႀကီးကို ေတြ႕သျဖင့္ ဓားျဖင့္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ×××× ၏ ဘက္မွ ××××× ႏွင့္ ×××တို႕ကလည္း တုတ္မ်ားျဖင့္ အဆိုပါလူအုပ္အား ၀င္ေရာက္ရုိက္ႏွက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။' လို႔ ေရးသားမွာပါလား ခင္ဗ်ာ..၊
-----------
(၃) ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ပုဂၢဳိ္လ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ရန္ျဖစ္ပြားမႈသာျဖစ္ၿပီး ပါတီစည္းရုံးေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေန မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ....သတင္းစာမွာ ေရးသားသလို
ၾကံ့ခိုင္ေရးဝန္ႀကီး(ဒါမွမဟုတ္)ၾကံ့ခိုင္ေရး ပါတီသာ ျဖစ္ေနရင္ေရာ အဲဒီလိုပဲ..' ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ပုဂၢဳိ္လ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ရန္ျဖစ္ပြားမႈသာျဖစ္ၿပီး ပါတီစည္းရုံးေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေန မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ '' လို႔ ေရးမွာပါလားခင္ဗ်ာ..၊
(၄) ေနာက္ဆံုးတစ္ခုေျပာခ်င္တာက..ဒီသတင္းဟာ လူထုအမ်ားအျပား ေထာက္ခံေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ေနပါတယ္၊
🔜 ကြမ္းယာ၀ယ္ယူသည့္ကိစၥျဖင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ NLD ပါတီ၀င္ သုံးဦး တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ရန္ျပဳခံရ🔚.. လို ႔ မဟုတ္မမွန္ ေရးသားမႈဟာ လူထုအမ်ားအျပား ေထာက္ခံေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိပါးသြားေစခဲ့ပါတယ္၊
ဒီေနရာမွာ မဟုတ္မမွန္လို႔ ကၽြန္ေတာ္သံုးႏႈန္းလိုက္တာဟာ အရမ္းကာေရာ စြတ္စြဲခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး၊ဒီအမႈမွာ ျပန္ၾကားေရးထက္ ပိုၿပီး နီးကပ္စြာ တိတိပပသိရွိတဲ့ Yangon Policeရဲ႕ေရးသားခ်က္ျဖစ္တဲ့.
.🔜မာန္ေျပ(၈)လမ္းထိပ္
အေရာက္တြင္ စည္းရုံးေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ခံတစ္ဦး ကြမ္းယာဆုိင္သုိ႔ ေရ၀င္
ေသာက္စဥ္ ေဇာ္လတ္ ဆုိသူႏွင့္စကားမ်ားၿပီး ေဇာ္လတ္မွ လက္သီးျဖင့္ထုိးၿပီး
ခံုျဖင့္ရုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဇာ္လတ္မွ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္သြားကာ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓါး
အားကုိင္ေဆာင္၍လည္းေကာင္း၊ ထက္ကုိ(ခ)ထက္ေအာင္လိႈင္ႏွင့္ မ်ဳိးမင္းခိုင္
တုိ႔(၂)ဦးက တုတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္၍လည္းေကာင္း မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕ရွိရာ
မာန္ေျပ(၉)လမ္းထိပ္သုိ႔ လုိက္ပါလာၿပီး ဆဲဆုိကာ မဲဆြယ္စည္းရံုးသည့္
အဖြဲ႕သားမ်ားအား ဓါးျဖင့္ခုတ္၊ တုတ္ျဖင့္ရုိက္ခဲ့၍ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္(၁)မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
ျဖစ္သူ ဦးႏုိင္ငံလင္း၊ ရပ္/ေက်းအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ တုိင္းေဒသ
ႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္(၂)မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း၏
ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒၚသႏၲာေမာ္တုိ႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊
ယင္းသုိ႔က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိမွ
တုိင္တန္းခဲ့သျဖင့္ သာေကတၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၆၀၉/၂၀၁၅၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ-၃၂၆/
၃၂၃/၂၉၄/ ၁၁၄ ျဖင့္ ....🔚 ဆိုၿပီးေရဝင္ေသာက္ရာမွ ရန္စျဖစ္တယ္ လို႔ ေရးသားထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီ လြဲမွားမႈအေပၚ တာဝန္အရွိဆံုး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုတာဝန္ယူ တာဝန္ခံမွာလဲဆိုတာ သိခ်င္လွပါတယ္ခင္ဗ်ာ..၊
ရိုေသမႈျဖင့္ ...( ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)
----------ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ရွယ္ယူထားေသာ သတင္းစာပါ သတင္း------
သာေကတၿမိဳ႕နယ္၌ ကြမ္းယာ၀ယ္ယူသည့္ကိစၥျဖင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ NLD ပါတီ၀င္ သုံးဦး တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ရန္ျပဳခံရ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အား ခ်က္ခ်င္း ဖမ္းဆီးအေရးယူ ထား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ မည္သည့္ပါတီ၀င္မွ် မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရ
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေျပ (၈) လမ္းထိပ္ရွိ ကြမ္းယာဆိုင္၌ ကြမ္းယာ၀ယ္ယူရာမွာ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒိမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႕၀င္ သုံးဦး တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ရန္ျပဳခံရသျဖင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆးရုံႀကီးသုိ႕ ပို႕ေဆာင္ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေျပ (၃)ရပ္ကြက္ မာန္ေျပ(၈)လမ္း ထိပ္တြင္ ေနထုိင္ သည့္ ေဇာ္လတ္သည္ အဆုိပါလမ္းထိပ္ရွိ မာမီကြမ္းယာဆိုင္၌ ကြမ္းယာ ၀ယ္ယူစဥ္ (၈)ရပ္ကြက္ NLD အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ စကားမ်ားခဲ့ ၾကေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္ ထိုးႀကိတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေဇာ္လတ္က ေနအိမ္ရွိ အရွည္ႏွစ္ေပခြဲ ခန္႕ရွိဓားယူ၍ ကြမ္းယာဆုိင္သုိ႕ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကို မေတြ႕ရဘဲ (၉) လမ္းထိပ္ဘက္တြင္ NLD ပါတီစည္းရုံးေရးကားႏွင့္ လူအုပ္ႀကီးကို ေတြ႕သျဖင့္ ဓားျဖင့္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဇာ္လတ္၏ ဘက္မွ ထက္ေအာင္လႈိင္ (ခ) ထက္ကို ႏွင့္ မ်ဳိးမင္းခိုင္တို႕ကလည္း တုတ္မ်ားျဖင့္ အဆိုပါလူအုပ္အား ၀င္ေရာက္ရုိက္ႏွက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႕ ဓား၊ တုတ္မ်ားျဖင့္ ရန္ျပဳခဲ့မႈေၾကာင့္ NLD ပါတီ၀င္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္-၁ မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးႏိုင္ငံလင္း၊ မာန္ေျပ (၃) ရပ္ကြက္ NLD ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ - ၂ မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း ေဒၚ သက္ထားႏြယ္၀င္း၏ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၱာေမာ္တို႕သုံးဦးမွာ ဒဏ္ရာမ်ားရခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆးရုံႀကီးသို႕ ပုိ႕ေဆာင္ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ သုံးဦးအား သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးၿပီး အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ေဇာ္လတ္မွာ မည္သည့္ ပါတီ၀င္မွ် မဟုတ္ဘဲ သာမန္ အရပ္သားတစ္ဦးသာျဖစ္ကာ အရက္ေသစာေသာက္စား ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ပုဂၢဳိ္လ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ရန္ျဖစ္ပြားမႈသာျဖစ္ၿပီး ပါတီစည္းရုံးေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေန မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖေရးယာဥ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ပါတီစည္းရုံးေရး အဖြဲ႕မ်ား တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲေတြ႕ဆုံပါက ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေလးစားစြာ ဆက္ဆံၾကကာ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ ထိန္းထိန္းသိမ္း သိမ္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ပုံရိ္ပ္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ သိရွိေနရသည္။
အလားတူ တရားဥပေဒဆို္င္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပစ္မႈျဖစ္ပြား ပါက မည္သည့္ ဘက္ကိုမွ် ဘက္လိုက္ျခင္းမျပဳဘဲ မွ်မွ်တတ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ျခင္း ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတည္ၿငိမ္ ေအး ခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရ သည္။
------------------
-----------------yangon police ၏ေရးသားခ်က္---------
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ပါ၀င္သူႏွင့္ စကားမ်ား
ရန္ျဖစ္ၿပီး ပါတီ၀င္မ်ားအား ဓားျဖင့္ခုတ္၊ တုတ္ျဖင့္ရုိက္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ
မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိ
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀
၂၉.၁၀.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ၂၁၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရးေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕သည္
သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၃/မာန္ေျပရပ္ကြက္၊ မာန္ေျပလမ္းႏွင့္ မာန္ေျပ(၈)လမ္းထိပ္
အေရာက္တြင္ စည္းရုံးေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ခံတစ္ဦး ကြမ္းယာဆုိင္သုိ႔ ေရ၀င္
ေသာက္စဥ္ ေဇာ္လတ္ ဆုိသူႏွင့္စကားမ်ားၿပီး ေဇာ္လတ္မွ လက္သီးျဖင့္ထုိးၿပီး
ခံုျဖင့္ရုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဇာ္လတ္မွ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္သြားကာ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓါး
အားကုိင္ေဆာင္၍လည္းေကာင္း၊ ထက္ကုိ(ခ)ထက္ေအာင္လိႈင္ႏွင့္ မ်ဳိးမင္းခိုင္
တုိ႔(၂)ဦးက တုတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္၍လည္းေကာင္း မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕ရွိရာ
မာန္ေျပ(၉)လမ္းထိပ္သုိ႔ လုိက္ပါလာၿပီး ဆဲဆုိကာ မဲဆြယ္စည္းရံုးသည့္
အဖြဲ႕သားမ်ားအား ဓါးျဖင့္ခုတ္၊ တုတ္ျဖင့္ရုိက္ခဲ့၍ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္(၁)မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
ျဖစ္သူ ဦးႏုိင္ငံလင္း၊ ရပ္/ေက်းအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ တုိင္းေဒသ
ႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္(၂)မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း၏
ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒၚသႏၲာေမာ္တုိ႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊
ယင္းသုိ႔က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိမွ
တုိင္တန္းခဲ့သျဖင့္ သာေကတၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၆၀၉/၂၀၁၅၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ-၃၂၆/
၃၂၃/၂၉၄/ ၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ပါသည္။
ယင္းသုိ႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ဦးႏုိင္ငံလင္းတြင္ နဖူး၀ဲဘက္ႏွင့္ ၀ဲ/ယာ
လက္ႏွစ္ဖက္တုိ႔တြင္ ျပတ္ရွဒဏ္ရာ မ်ားႏွင့္ ဦးေက်ာ္သူတြင္ ယာလက္ဖ၀ါး၌
ျပတ္ရွဒဏ္ရာတုိ႔ရရွိခဲ့သျဖင့္ ၎တုိ႔(၂)ဦးမွာ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး၌ အတြင္းလူနာ(မစုိးရိမ္ရ)မ်ားအျဖစ္ ကုသလ်က္ရွိၿပီး ေဒၚသႏၲာေမာ္တြင္ ၀ဲလက္ေမာင္း၌
နာက်င္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သျဖင့္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသခဲ့ရပါသည္။
အမႈမွျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဇာ္လတ္၊
(၄၀)ႏွစ္၊ ထက္ကုိ(ခ)ထက္ေအာင္လိႈင္၊ (၂၄)ႏွစ္ႏွင့္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ေန
မ်ဳိးမင္းခိုင္၊ (၂၆)ႏွစ္တုိ႔(၃)ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး အမႈျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိပါသည္။
အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ ပါတီစည္းရံုးေရးေဆာင္ရြက္ရာမွ
ျပန္လာစဥ္ မာန္ေျပလမ္းႏွင့္ မာန္ေျပ(၈)လမ္းထိပ္အေရာက္ မဲဆြယ္စည္းရံုး
ရာတြင္ပါရွိသည့္ ကုိလွ၀င္းႏွင့္ ကုိျမင့္စုိးတုိ႔မွ ကြမ္းယာ၀င္၀ယ္စဥ္ ေဇာ္လတ္
ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎အား ဦးစြာကြမ္းယာထုပ္ေပးရန္ေျပာဆုိရာမွ ၎တုိ႔ စကား
မ်ားၾကကာ စတင္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္မွ
သြားေရာက္ျဖန္ေျဖတားဆီးစဥ္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကုိလည္း လက္သီးျဖင့္
ထုိး၍ ခံုျဖင့္ရုိက္ရန္ရြယ္ကာ ေဇာ္လတ္မွာ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း၊ ခဏအၾကာ
တြင္ ေဇာ္လတ္မွာ ငွက္ႀကီးေတာင္ ဓါးအား ကုိင္ေဆာင္၍ ၎ႏွင့္အတူ
ထက္ကုိ(ခ)ထက္ေအာင္လႈိင္ႏွင့္ မ်ဳိးမင္းခုိင္တုိ႔မွ တုတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္ကာ
အခင္းျဖစ္ေနရာသုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆဲဆုိရန္မူခဲ့ၾကသျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖ
ေပးၾကေသာ ဦးႏိုင္ငံလင္း၊ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေဒၚသႏၲာေမာ္တုိ႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိ
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ေဇာ္လတ္၏ဖခင္မွာလည္း ယခုလက္ရွိ
သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရပ္ကြက္စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕၀င္
တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment