Friday, October 9, 2015

သဖန္းကုန္းေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္


  ေတာင္တြင္းႀကီး            ေအာက္တိုဘာ                  ၇
  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္တြင္းႀကီးၿမိ့ဳ႔နယ္သဖန္းကုန္းေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွေထာက္ပံ႔
  ေငြက်ပ္(၁၅၂)သိန္းျပည္သူမ်ားထည့္ဝင္ေငြက်ပ္(၄၅၀)သိန္းစုစုေပါင္း(၆၀၂)
  သိန္းျဖင့္မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
         အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္သို႔ျမိ့ဳနယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာ
  နလက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴ းဦးမင္းမင္းlျမိ့ဳနယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ
  ဦးမင္းမင္းေက်ာ္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္နံနက္ ၉ နာရီက
  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမွဴအေျခအေနမ်ားကိုကြင္းဆင္းၾကည့္ရွဳ၍သတ္မွတ္
  ကားလအတြင္းျပီးစီးေရးမွာၾကားခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။
   နိုင္ဝင္း

0 comments:

Post a Comment