Sunday, October 11, 2015

မဲရံုမွဴး၊ဒုမဲရံုမွဴးႏွင့္မဲရံ ုအဖြဲ႔၀င္မ်ား သင္တန္းပို႔ခ်နိုင္ေရး ေတြ႔ဆံုညိွနႈိင္းေဆြးေႏြး


ငဖဲ     ေအာက္တိုဘာ      ၉

    မင္းဘူးခရိုင္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမွ
ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ မဲစာရင္းမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္
ျပန္လည္စီစစ္၍ အမွာအယြင္းကင္းစြာ ျပဳစုနိုင္ေရး မဲရံုမွဴး၊ ဒုမဲရံုမွဴးမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔
့္သင္တန္းေပးသြားရန္ႏွင့္မဲရံုအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်သြားရန္ ႀကိဳတင္ညွိနႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္နံနက္ ၁၀ နာရီက
ၿမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
    ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠဌ ဦးသန္းတင့္က ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္
အဖြဲ႔ခဲြ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ လုပ္ငန္း
လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ အညီ  လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ႏွင့္မဲရံုမွဴး၊  ဒုမဲရံုမွဴးမ်ားသင္တန္းေပးေရး
ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴးဦးေမာင္ေက်ာ္သန္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္္
အဖြဲ႔၀င္မ်ား မိမိတို႔တာ၀န္က် နယ္ေျမမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ မဲရံုမ်ားအေျခအေနကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္
 မဲရံုမွဴး၊ဒုမဲရံုမွဴးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အဓိကတာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ သူမ်ားျဖစ္၍
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္
ဦးစီးမွဴးဦး၀င္းျမင္႔က ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲရံုအတြင္းမဲေပးရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေသးစိတ္ကိုလည္းေကာင္း၊
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ႔ၾကျပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၀င္မ်ား၏ မရွင္းလင္းသည့္ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ
ဥကၠဌႏွင႔္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွျပန္လည္ညွိနႈိင္းေဆြးေႏြးေပးခဲ႔သည္။
    အဆိုပါ မဲရံုမွဴးႏွင့္ဒုတိယမဲရံုမွဴးသင္တန္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္
အစည္းအေ၀းခန္းမႏွင္႔ပန္းတိမ္းေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ပဒါန္းေက်းရြာႏွင့္
ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာတို႔တြင္လည္းေကာင္း (၄)ေနရာခြဲ၍ သင္တန္းပို႔ခ်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

                                    သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment