Monday, October 12, 2015

ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ခဲြ မွ မဲရံုမွဴး ၊ ဒုမဲရံုမွဴးသင္တန္း ဖြင့္ပဲြက်င္းပ


  ျမိဳ႕သစ္    ေအာက္တိုဘာ   ၁၂
                 မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးျမိဳ႕သစ္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမွ
  ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ မဲစာရင္းမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္
  ျပန္လည္စီစစ္၍ အမွားအယြင္းကင္းစြာ ျပဳစုနိုင္ေရး အတြက္မဲရံုမွဴး၊ ဒုမဲရံုမွဴးမ်ား    ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သင္တန္းကိုေအာက္တိုဘာလ(၁၂)ရက္ေန႕နံနက္(၉း၀၀)နာရီကျမိဳ႕သစ္
  ္ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦစီးဌာန
  အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခ့ဲသည္။
    ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ဝင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္
  အဖြဲ႔ခဲြ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ လုပ္ငန္း
  လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သြားၾက
  ရန္ႏွင့္မဲရံုမွဴး၊ ဒုမဲရံုမွဴးမ်ားသင္တန္းေပးရျခင္း
  ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမိမိတို႔တာ၀န္က်နယ္ေျမမ်ားသို႔သြားေရာက္၍မဲရံုမ်ားအေျခအေနကြင္း
ဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ မဲရံုမွဴး၊ဒုမဲရံုမွဴးမ်ားသည္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္
  ေန႔တြင္အဓိကတာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ သူမ်ားျဖစ္၍လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို  ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ကိုေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။
                   အဆိုပါမဲရံုမွဴးႏွင့္ဒုတိယမဲရံုမွဴး
သင္တန္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ( ၁၂)ရက္
  ေန႔ႏွင့္(၁၃)တြင္သင္တန္းပို႔ခ်ေဆာင္ရြက္
  သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
  သန္းဝင္းထြန္း(ျမိဳ႕သစ္)  ျပန္/ဆက္

0 comments:

Post a Comment