Thursday, October 29, 2015

မဲစာရင္းစစ္ေဆးသူ /မဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးသူ၊ မဲရံုအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပညာေပးေဆြးေႏြး
ၿမိဳင္   ေအာက္တိုဘာ   ၂၆

          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴခရိုင္ -ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ က်င္းပေသာ မဲစာရင္း
စစ္ေဆးသူ/မဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးသူ ႏွင့္ မဲရံုအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို
ေအာက္တိုဘာ ၂၆/၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ခြဲ၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္
သည္။
          အဆုိပါ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္းမွ အဖြင့္
အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္းသိန္း အဖြဲ႕၀င္ ဦးသန္းေအာင္၊
ဦးေသာင္းျမင့္ တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မဲစာရင္း စစ္ေဆးျခင္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊
ေရတြက္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္း မဲေပးသူမ်ား မဲရံုအတြင္းႏွင့္မဲရံု၀န္းက်င္မ်ားတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္
မ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကရာ- မဲရံု ၂၄၃ ရံုမွ တာ၀န္က်သူ ၄၈၆ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း
သိရသည္။ 
     ေအာင္ေက်ာ္ျမင့္

0 comments:

Post a Comment