Sunday, October 25, 2015

မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္တြင္ ၾကပ္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႔ ဒုတိယတပ္ရင္မွဴးမ်ား လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ
မင္းဘူး      ေအာက္တုိဘာ      ၂၂
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႔ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴးမ်ား လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ကုိ မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေအာက္တုိဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီ အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
          အခမ္းအနားတြင္ မင္းဘူးခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးသက္ထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမပုိင္းအား ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
          ထုိ႔ေနာက္ အစည္းအေ၀း ဒုတိယပုိင္းအား ဆက္လက္က်င္းပရာ တုိင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳ တပ္ဖြဲ႔ ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း)ဦးေက်ာ္ႏုိင္ဦးမွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြင္း လႈပ္ရွားခဲ့မႈမ်ား၊ရန္ပုံေငြရွာေဖြရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရုိင္/ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ရင္းမ်ားမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနွစ္အတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား၊ ရန္ပုံေငြရွာ ေဖြရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ လစဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ေရွ႔လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ၿမိဳ႔နယ္အသီးသီးမွ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴးမ်ား၏ အႀကံျပဳေဆြးေႏြး တင္ျပမႈမ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳ တပ္ဖြဲ႔ ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း)ဦးေက်ာ္ႏုိင္ဦးမွျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းအားရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
          အဆုိပါ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရုိင္/ၿမိဳ႔နယ္ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ တပ္ဖြဲ႔မွဴး ၊ဒုတိယတပ္ဖြဲမွဴးစုစုေပါင္း(၄၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment