Friday, October 9, 2015

ေရႊးေကာက္ပြဲလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြး


  ေတာင္တြင္းႀကီး            ေအာက္တိုဘာ                 ၆
  ၂၀၁၅ခုႏွစ္အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးလံုျခံဳေရး
  ဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာင္တြင္းႀကီးၿမိ့ဳနယ္အေထြေထြအုပ္
  ခ်ဴ ပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးခန္းမ၌ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္နံနက္ ၁၀ နာရီကက်င္းပသည္။

           အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ျမိ့ဳနယ္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးမွဴ းဦးသိန္းေဇာ္က
  ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ေတြ႔ႀကံဳနိုင္သည့္အခတ္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းလင္း
  ေျပားၾကားခဲ႔ျပီးဒုတိယရဲမွဴ းမ်ိဴ းျမင့္ထြန္းကေရႊးေကာက္ပြဲအတြက္လံုျခံဳေရး
  ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပကာျမိ့ဳနယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ ႔ခြဲအတြင္းေရးမွဴ းဦးဟိန္းထက္ေအာင္ကႀကိဳတင္မဲ
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ျပီးတက္ေရာက္လာသူမ်ား၏သိရွိလို
သည့္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုျမိ့ဳနယ္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးမွဴ းႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကျပန္
လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။
 ႏိုင္ဝင္း

0 comments:

Post a Comment