Sunday, October 25, 2015

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ စေဘအေနာက္စုေက်းရြာ အလင္းတမာရ္ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပဲြက်င္းပ
                   ပခုကၠဴ            ေအာက္တိုဘာ            ၂၁
          ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား စာေပအလြယ္တကူဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား
အသိပညာဗဟုသုတ ရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္ေရာက္ေဒသခံလူငယ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ဂရုဏာလူမႈကူညီေရးအ
သင္းမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားသည့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ စေပအေနာက္စုေက်းရြာ၌ အလင္းတမာရ္ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္
ပဲြကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါစာၾကည့္တိုက္ေရွ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
          စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပဲြတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္ဦးစီးဌာန၊ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚဝင္းေမက စာၾကည့္တိုက္ေရ
ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ
မ်ား  မဲေပးပံုမဲေပးနည္းစနစ္မ်ားအေၾကာင္း ရုပ္ပံုပိုစတာမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။ထိုေနာက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးက  စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ဂရုဏာလူမႈကူညီေရးအသင္းဝင္တစ္ဦးက စာၾကည့္တိုက္တည္ေဆာက္
ျခင္းျဖင့္   ေက်းရြာသူ/သားမ်ား  အသိပညာဗဟုသုတ  ပိုမိုရရွိရမည္ဟူေသာ  ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  လွဴဒါန္းရျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
          အလင္းတမာရ္  စာၾကည့္တိုက္ကို္ အလ်ား ၁၅ေပ၊အနံ ၁၀ေပ၊အျမင့္ ၁၂ေပ၊သြပ္မိုး၊အုတ္ကာ အေဆာက္
အဦးျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္(၁၅)သိန္းကုန္က်ခံကာ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
                                                                                                ဥာဏ္တိုး(iprd)

0 comments:

Post a Comment