Thursday, October 29, 2015

ေက်းရြာသံုးစိုက္ခင္းမွ စိုက္ပ်ိဴးသစ္ပင္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
မေကြး  ေအာက္တိုဘာ  ၂၇
          ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီး ဌာန၊ အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစီအစဥ္ျဖင့္ မေကြး-ေရနံေခ်ာင္း ကားလမ္းအနီး တဲႀကီးကုန္းရြာႏွင့္ ေဒါင္းေနရြာမ်ားသို႕ စိုက္ခင္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို ယမန္ေန႕က တဲႀကီးကုန္းေက်းရြာႏွင့္ေဒါင္းေနရြာမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္သည္။
          လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲတြင္ အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန မေကြးခရိုင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဦးက လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေ၀မ်ိဳးလွက စိုက္ခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
          အဆိုပါ ေက်းရြာသံုးစိုက္ခင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ တဲႀကီးကုန္းေက်းရြာ တြင္ ေက်းရြာသံုးစိုက္ခင္းဧက (၅၀၀)အားလည္းေကာင္း၊ ေဒါင္းေနေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာသံုးစိုက္ခင္းဧက (၃၀၀)အားလည္းေကာင္း၊လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ စိုက္ခင္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ အစီအမံျဖင့္ ေက်းရြာ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳးညီစြာ ေဆာင္ရြက္သြားေစေရး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ခင္မာလာ(မေကြး)

0 comments:

Post a Comment