Saturday, October 31, 2015

လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံေရးပါတီ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းတြင္ ဒီခ်ဳပ္ဦးေဆာင္

http://www.7daydaily.com/story/49880

 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူမ်ား အား ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား လူႀကိဳက္မ်ားမႈ အြန္ လိုင္းစစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ အင္န္ အယ္လ္ဒီပါတီသည္ အားေပး ေထာက္ခံသူ တစ္သိန္းသံုး ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပါတီအလံအား Profile Picture ျပဳလုပ္မႈမ်ားကုိ ေကာက္ယူခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္အတြင္း အသံုးျပဳသူတစ္သိန္းခဲြခန္႔ကုိ အေျခခံေကာက္ယူ၍ စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၁၃၀,၈၃၅ ဦးက ဒီခ်ဳပ္၏အလံကုိ ပ႐ုိဖုိင္ပံုေျပာင္းလဲခဲ့၍ စစ္တမ္း၏ ၉၃ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ၄,၀၀၆ ဦးျဖင့္ စစ္တမ္း၏ ၂ ဒသမ ၉  ရာခုိင္ႏႈန္းရရိွၿပီး ဒုတိယေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) က ၂,၆၅၃ ဦးျဖင့္ တတိယေနရာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) က ၇၆၉ ဦးျဖင့္ စတုတၳေနရာ အသီးသီး ရပ္တည္ခဲ့သည္။
ယင္းတုိ႔၏ ေနာက္တြင္ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီတို႔က အစဥ္လုိက္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းကို ခ်ာ ပါတီအမည္ျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၁ ပါတီအနက္ ၁၂ ပါတီ၏ အလံမ်ားထားရိွေပးကာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူမ်ား၏ ပ႐ိုဖိုင္ကို မိမိတု႔ိ အားေပးသည့္ ပါတီ၏ အလံပံုျဖင့္ ေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment