Tuesday, October 13, 2015

မဲရုံမွဴး၊ဒု-မဲရုံမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပညာေပး(ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္)သင္တန္းဖြင့္လွစ္
မင္းဘူး       ေအာက္တုိဘာ      ၁၂
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူးခရုိင္၊မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္ မဲရုံမွဴး၊ဒု-မဲရုံမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပညာေပး(ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္)သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ေအာက္တုိဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီက ၿမိဳ႔နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
          သင္တန္းဖြင့္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးတင္၀င္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး မင္းဘူးခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေစာႏွင္း(ခရုိင္ဥပေဒအရာရွိ)မွ သင္တန္းပုိ႔ ခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
          အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔ေပၚရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ အမွတ္(၁)၊အမွတ္(၂)၊အမွတ္(၃)၊ အမွတ္(၄)ႏွင့္ ေထာက္ရွာပင္ေက်းရြာမ်ားမွ မဲရုံမွဴး၊ဒု-မဲရုံမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔၀င္စုစုေပါင္း(၅၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီ သင္တန္းကာလမွာ ေအာက္တုိဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔မွ(၁၃)ရက္ေန႔ထိသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၅)ရက္မွ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းျဖဴေက်းရြာ၌ မုန္ေတာင္၊ေခ်ာင္းျဖဴ၊ သီးကုန္း၊ကၽြန္းျပား၊ ေမာင္းမကန္၊ ေရတြင္းကုန္း၊ေပါက္ပင္တြင္းေက်းရြာတုိ႔မွ မဲရုံမွဴး၊ဒု-မဲရုံမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔မွ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ဆင္ေခါင္းေက်းရြာ၌ ေက်ာက္တန္း၊ကန္ေရ၊ ဆင္ေခါင္း၊ ဇီးအုိင္၊ကုန္းသာ၊ေတာင္မန္း၊ႀကီးပင္ကန္ ေက်းရြာမ်ားမွမဲရုံမွဴး၊ဒု-မဲရုံမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ ေအာက္တုိဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔မွ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ရြာသာယာေက်းရြာ၌ ထိန္ေတာ၊ပုိက္သင္၊ ေရငံ/ပက္ပယ္ ၊ရြာပုလဲ၊ဖလံရုံ၊ နန္းေတာ္ကုန္း၊ရြာသာယာ၊သေဘၤာကၽြန္း၊ ေရေပၚ၊မက်ီး သုံးပင္ေက်းရြာမ်ားမွ မဲရုံမွဴး၊ဒု-မဲရုံမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ၿမိဳ႔နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရုံးမွ အဖြဲ႔၀င္ ဦးသိဏ္းေဆြႏွင့္ ေဒၚခင္၀ါ၀ါလွိဳင္တုိ႔မွ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စကုဇုံတြင္ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဦးတင္ေစာဦးတုိ႔မွ သင္တန္းပုိ႔ခ်မည့္ေက်းရြာမ်ားအလုိက္ ေအာက္တုိဘာ(၁၂)ရက္ေန႔မွ (၂၃)ရက္ေန႔အထိ မဲရုံမွဴး၊ဒု-မဲရုံမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပညာေပး(ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္)သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment