Thursday, October 29, 2015

ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲေပးပံုနည္းစနစ္ မွန္ကန္ေရး ပညာေပးေဆြးေႏြး
ၿမိဳင္   ေအာက္တိုဘာ   ၂၇

          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴခရိုင္ -ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ က်င္းပေသာ
ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ   မဲေပးပံုနည္းစနစ္   မွန္ကန္ေရးပညာေပး   ေဆြးေႏြးပြဲကို
ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
          အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲလင္းေအာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၊
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္းသိန္း (ၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္
အဖြဲ႕ခြဲ အဖြဲ႕၀င္ ဦးသန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေသာင္းျမင့္ တို႔က ၀န္ထမ္းမ်ား မဲေပးႏိုင္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲဆို္င္ရာမ်ားႏွင့္
မဲေပးပံုနည္းစနစ္ မွန္ကန္ေရး ပညာေပးေဆြးေႏြးၾကရာ-ဌာနဆို္င္ရာ (၃၀)မွ ၀န္ထမ္းေပါင္း (၂၇၅) ဦး တက္ေရာက္
ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 
     ေအာင္ေက်ာ္ျမင့္

0 comments:

Post a Comment