Sunday, September 13, 2015

ေရြ႕လ်ားစာ ၾကည့္တိုက္ဖြင့္၍ စာအုပ္ မ်ားငွားရမ္းေပးေပါက္  စက္တင္ဘာ  ၁၁ ရက္
         ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္  သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္သူ မ်ား စာေပကိုအလြယ္တကူ ဖတ္ရႈႏိုင္  ေစရန္ႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ျပည့္ဝေစရန္ရည္ရြယ္၍ အ   ပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔ႏွင့္ ေသာက္ၾကာေန႔   တိုင္း ေအာင္ေတာ္မူရပ္ကြက္ေန လက္  ေထာက္ေျမစာရင္းဦစီး(ၿငိမ္း) ဦးေအာင္  သန္းေမာင္ ေနအိမ္တြင္ ေရြ႕လ်ားစာ      ၾကည့္တိုက္(Mobile Library) ဖြင့္လွစ္  ၍ စာအုပ္မ်ားငွားရမ္းေပးလွ်က္ရွိေၾကာငး္ သိရသည္။


          ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္တြင္သုတ/  ရသ စာအုပ္ ၅၀ ေက်ာ္ကိုရပ္ကြက္အ   တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား| အ ၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း  မ်ား|စာေပဝါသနာရွင္မ်ားကို ငွားရမ္း ေပးတာ စာအုပ္မ်ားကို ရက္သတၱ တစ္  ပတ္ျပည့္လွ်င္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေစၿပီး စာ အုပ္အသစ္မ်ား လဲလွယ္ ငွားရမ္းေပး    လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။"ရပ္ကြက္   အ တြင္းမွာ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ကို   အပတ္စဥ္ဖြင့္လွစ္ေပးပါတယ္| ဖြင့္တဲ့    ရက္တိုင္းမွာလဲ   စာအုပ္ငွား သူ(၃၀) ေက်ာ္အထိ လာေရာက္ငွားရမ္းဖတ္ရႈ   ၾကပါတယ္|အပတ္စဥ္ဖြင့္လွစ္ေပးတဲ့အ အတြက္ စာအုပ္ အလွဴရွင္မ်ားက စာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းၾကသလို စာအုပ္ငွား သူဦးေရလည္း အပတ္စဥ္တိုးတက္ လ်က္ရွိပါတယ္" ဟု ၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္ ရံုး စာၾကည့္မွဴး ေဒၚခင္သန္းဆင့္က ေျပာျပသည္။


          ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္ရံုးရွိ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္ကိုလည္း အဂၤါ ေန႔မွ စေနေန႔အထ ိဖြင့္လွစ္ ေပးလ်က္ ္ရွိၿပီး ေပါက္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအထိ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္မ်ားဖြင့္လွစ္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


  ဉာဏ္တိုး(ေပါက္)

0 comments:

Post a Comment