Wednesday, September 9, 2015

အမတ္ေလာင္းေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါ

အမတ္ေလာင္းေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါ
by ေမာင္ဥာဏ
ဧရာ၀တီသတင္းစာမ်က္ႏွာ
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေတြ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္က စတင္ၿပီး ခြင့္ျပဳလိုက္တာေၾကာင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ပါတီႀကီးအခ်ဳိ႕ စတင္ မဲဆြယ္ေနၾကပါၿပီ။ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္က စၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ တိတိ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ျပည္သူကို စည္းရံုးမဲဆြယ္ခြင့္ရၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ စတင္တဲ့ရက္မွာပဲ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ အာဏာရျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီနဲ႔ အတိုက္အခံ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီေတြဟာ အၿပိဳင္အဆိုင္နဲ႔ ျပည္သူၾကားကို လွည့္လည္သြားေရာက္ၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးကာ ဟန္ေရးျပေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပိုမိုထူးျခားလို႔ ေနပါတယ္။ ၂၀၁၀ တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲကို No Vote ဆိုၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ျပန္လည္ပါ၀င္လာလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေရာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီပါ ျပည္သူအတြက္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္၊ ျပည္သူနဲ႔ ဘယ္သို႕တသားတည္း ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြပါတဲ့ ေအာင္ႏိုင္ေရး သီခ်င္းသံေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ဖြင့္လွစ္ကာ ျပည္သူေတြထံက မဲတျပားကို ရရွိဖို႔ မဲဆြယ္ေနၾကပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ အျခားပါတီေတြကေတာ့ စည္းရံုးလွဳပ္ရွားမွဳ မေတြ႕ရေသးသလို ရန္ကုန္အပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း လွဳပ္ရွားမွဳ တစံုတရာ ေလာေလာဆယ္ မၾကားမိေသးပါဘူး။
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး စတင္တဲ့ရက္မွာပဲ ၂၀၁၀ တုန္းက ကတိအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးၿပီး မဲဆြယ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ျပန္လည္ပါ၀င္လာသလို ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ က်ဳပ္တို႔လုပ္မွရမယ္ဆိုတဲ့ ရဲရဲေတာက္ ဒီမိုေတြလည္း ျပည္သူေတြ အသဲၾကားက မဲတျပားရရွိဖို႔ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ၾကားကို ခို၀င္လာပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္သူေတြကို ကတိေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးၿပီး ထပ္မံစည္းရံုးၾကေတာ့မည္၊ မဲဆြယ္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ျပည္သူေတြက ျပည္သူကိုယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သူ ဥပေဒျပဳမယ့္သူ တရားစီရင္ေပးပယ့္သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးရတဲ့ပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီေရြးခ်ယ္ပြဲ အခြင့္အေရးကို ငါးႏွစ္တႀကိမ္ ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ငါးႏွစ္တႀကိမ္မွာ ရတဲ့ အခြင့္အေရးမွာ အေရြးမမွားဖို႔က အရမ္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးႀကီးလည္းလို႔ေျပာရင္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ မိမိတိုင္း မိမိျပည္နယ္အတြက္ မိမိခရိုင္ မိမိၿမိဳ႔နယ္ အတြက္အျပင္ ျပည္သူတဦးခ်င္းစီအတြက္ပါ ေသေရးရွင္ေရးတမွ်ကို အေရးႀကီးတယ္လို႔ဆိုရမွာပါ။
ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအမွန္ အမွားေပၚမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ဟာ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ဦးတည္သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ထင္သလို အုပ္ခ်ဳပ္၊ အဲ့ဒီအုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားေအာက္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရလာတဲ့အခါမွာ မွန္ကန္စြာ မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဆင္းရဲတြင္း အဖိႏွိပ္ခံအတြင္းကေန ျပန္တက္လာစရာ လမ္းစေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီေတြ ပါတီကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ ျပည္သူေတြထံက မဲရဖို႔ မစားရ၀မခမ္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ကတိေပးၿပီး စည္းရံုးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို စည္းရံုးတဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဘာမွ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ ေလလံုးထြားထြားေတြကို အလြယ္တကူမယံုၾကည့္မိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
ကတိစကားေတြေပးတဲ့အခါ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အဲ့ဒီကတိေပးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ေမးခြန္းေတြ ျပန္ေမးပါ။ ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ျပန္ေျဖတဲ့အခါ တိတိက်က်ျပန္ေျဖ မေျဖ ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားစုဟာ ေလလံုးႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကို ေ၀၀ါးေအာင္ေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပည္သူ႔အေစခံ ျပည္သူ႔ကြ်န္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဆိုေတာ့ ျပည္သူ႔အေစခံေလာင္း ျပည္သူ႔ကြ်န္ေလာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၀ တုန္းကစၿပီး ငါးႏွစ္တာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့သူေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ တာ၀န္ယူခဲ့သူေတြဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေထာင္ခ်ီၿပီး ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္သလို၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသစ္စက္စက္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြလည္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာပါ။
၂၀၁၀ တုန္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၅ မွာ ျပန္ၿပိဳင္မယ့္သူေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခဲ့တဲ့ေမးခြန္း တင္သြင္းခဲ့တဲ့အဆို၊ ဘယ္ႏွစ္ခုရွိခဲ့သလဲ ေမးျမန္းပါ။ ဘယ္ဥပေဒကိုေတာ့ ကန္႔ကြက္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ဥပေဒကိုေတာ့ ေထာက္ခံခဲ့တယ္ဆိုတာလဲ ေမးျမန္းပါ။ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ ဘယ္အခန္းက႑ကေန ရပ္တည္ခဲ့သလဲ ေမးျမန္းပါ။ အခ်ဳိ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆို အေျခခံဥပေဒဆိုတာ စာအုပ္အစိမ္းေလာက္ပဲသိထားၿပီး အစအဆံုး မဖတ္ဖူးတာေတြေတာင္ ရွိတာမို႕ အေျခခံဥပေဒ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိ မရွိ ေမးျမန္းပါ။
တကယ့္လိုမ်ား အဲ့ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျပန္ေျဖတဲ့ အေျဖေတြဟာ ေက်နပ္အားရစရာ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါၿပီ။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သူ ဥပေဒျပဳမယ့္သူဟာ အရည္အခ်င္း ရွိမရွိ၊ မိမိတို႔ျပည္သူအက်ဳိးကို အမွန္တကယ္ ထမ္းေဆာင္ မေဆာင္ဆိုတာ သိသာပါၿပီ။ ဒါဆို မေရြးမိပါေစနဲ႔။ ေရြးမိရင္ေတာ့ ခံေပေတာ့ ငါးႏွစ္ပဲ။
ယခုမွာမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို အားမနာတမ္း ေမးခြန္းမထုတ္ရင္ ဘယ္အခ်ိန္ထုတ္မွာလဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဘယ္လိုသေဘာထားရွိတယ္။ ဘယ္လိုနည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးပါ။ မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး ဘာေတြသိထားသလဲ၊ ဘယ္လိုျမင္ေနသလဲ၊ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ ေသခ်ာ ေမးျမန္းပါ။ အခ်ဳိ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သာ လုပ္ခ်င္ၾကတာ မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်ာင္းေန ကေလးရာခိုင္ႏွဳန္းလည္း မသိ၊ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသဆံုးႏွဳန္းလည္း မသိ၊ အလုပ္လက္မဲ့ရာခိုင္ႏွဳန္းလည္း မသိ၊ မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက စီးပြားေရး အေျခေနလည္းမသိ၊… မသိ၊…မသိ။ ဒီလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသာ လႊတ္ေတာထဲေရာက္ခဲ့ရင္၊ အစိုးရျဖစ္ခဲ့ရင္ ေကာင္းမြန္စြာ ဥပေဒလည္းမျပဳႏိုင္၊ ေကာင္းမြန္စြာ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ လက္ရွိအစိုးရ၊ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုသာ နမူနာ ၾကည့္ပါလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ တကယ့္အခြင့္အေရးရတဲ့ ကာလတစ္ခုပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ျပည္သူၾကား မဲလာယူတဲ့အခ်ိန္ပါ။ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဆိုသူေတြ ေမာ္ၾကည့္ရတဲ့ေန႔ရက္ေတြပါ။ အဲ့ဒီလိုကာလမွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ရရွိတဲ့ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ေမးျမန္းစိစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အေရြးမွန္ရင္ေတာ့ စံစားၾကရမွာျဖစ္ၿပီး အေရြးမွားရင္ေတာ့ မဲတျပားေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ ဆက္ျပီး ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment