Saturday, September 12, 2015

သားမယားအျဖစ္ျပဳ႔က်င္႔ခံရျခင္းႏွင္႔ ႐ွိလာေသားရင္ေသြးအား လက္သယ္ ျဖင္႔သတ္ျပစ္ျခင္းအေပါ္အထက္လူႀကီး မ်ားသိေစရန္ေျမလတ္မီဒီယာမွတစ္ဆင္႔ တင္ျပျခင္း။သုိ႔
  ေျမလတ္မီဒီယာ
                           ေနစြဲ|၁၇|၈|၂၀၁၅

  သားမယားအျဖစ္ျပဳ႔က်င္႔ခံရျခင္းႏွင္႔
  ႐ွိလာေသားရင္ေသြးအား လက္သယ္
  ျဖင္႔သတ္ျပစ္ျခင္းအေပါ္အထက္လူႀကီး
  မ်ားသိေစရန္ေျမလတ္မီဒီယာမွတစ္ဆင္႔
  တင္ျပျခင္း။

  က်ေနာ္ကျမဳိ႔သစ္ျမဳိပုလင္းျပားႀကိး
  အုပ္စု႕ပိတ္ခ်င္းစမ္းမွာေနျပိးအစဥ္မေျပ
  သည္႕အတြက္လြန္ခဲ႔တဲ႔တစ္ႏွစ္ေက်ာ္္
  ကေျမျပင္သာအုပ္စု႔ေတာင္ႏွစ္လုံတဲ
  တုိက္ကုိေျပာင္ေနပါတယ္အဲဒီမွာတဲအ
  လုံး(၁၀)လုံးေလာက္ရွိပါတယ္ေနျပည္ေတာ္လမ္းခ်ဲ႔ေတာေက်ာက္ပုိ႔တဲ ႔အလုပ္သမားလုပ္ပါတယ္မိသားစု(၅)ဦး
  သမိး(၃)ေရာက္နဲ႔ဇနီးရယ္ေပါ႔အဲလုိေနရင္းတဲနီးနားျခင္းခင္ေမာင္လင္းက
  အသက္မျပည္ေသးသူက်ေနာ္သမီး
  ႀကဴႀကဴကုိသားမယားအျဖစ္အႀကိမ္
  ႀကိမ္က်ဴးလြန္တယ္အစကေတာ႔က်ေနာ္တုိမိဘေတြမသိဘူးသမိးပါစပ္ကအပုပ္  နံ႔ေတြထြက္မွသိတာျမဳိသစ္ေဆးရုံ
ပုိ႕ေတာ႔မရဘူးမေကြးေဆးရုံ ၁၇ရက္
တက္ကုရတယ္
ျဖစ္ပုံကသမိးမွာကုိယ္ဝန္ရွိမွန္းသ္ေတာ႔
ေစားကားတဲ႔ခင္ေမာင္လင္းမိန္းမက
ေတာင္တြင္ႀကိးေရြအုိ(၁)ရပ္ကြက္မွ
လက္သယ္ေဒါ္တင္ႀကြယ္အိမ္ေခါသြား
ျပိးေငြႏွစ္ေသာင္က်ပ္ေပးျပိးႏွိပ္ျပစ္ရာ
အျပန္တြင္သမိးကဖ်ားတယ္ဆုိျပိး
ေျပားမွသိရတယ္ခင္ေမာင္လင္းမိန္းမ
ေဆးခန္းျပခ်င္လုိဆုိျပိးလာေခါ့္လုိထည္႔ေပးတာသမးိမွာဘာျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာလုံးဝမသိဘူးဒီေကာင္ က
အရင္လူသတ္မွဳနဲ႔ေထာင္(၁၀)ႏွစ္က်ဘူးတယ္ခင္ေမာင္လင္းမိန္းမကႏွင္းမေအးပါအလုိတူေတြပါဒီကိစၥကုိျမဳိ႔သစ္ရဲ
စခန္းသြားတုိင္တယ္စခန္းမွဴကခင္ဗ်တုိ
စာမတတ္ေပမတတ္ေတြအလုပ္ရွုတ္
တယ္ဟုအေငါက္ခံရပါတယ္ေနာက္အမွဳ႕ကုိလည္းသူကုိတုိင္တာသူကတစ္
ခုလုပ္ဦးတုိက္မွဳ႕ကတစ္ခု႔ရဳံခိ်န္က ၅ခါ
ရွိသြားျပိခင္ေမာင္လင္းကလြဲလုိ
က်န္ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြမလာဘူး
ရုံးကလဲ ၃ခါစစ္တယ္  ၂ခ့ျပန္ခ်ိန္း
တယ္တရားသူႀကိးကလဲကုိယ္ခ်င္မစာ
ကုိျမင္႔ေဌးက်ေနာ္တုိ႔တရားရုံးကုိဒုကၡမေပးနဲ႔လုိေျပားတယ္ဒီေနရာမွာသူႏွမဆုိသူဘာလုပ္မလဲ
အခုလည္းကုိယ္ဝန္(၂)လရွိရင္ေသြးကုိ
သတ္ျပစ္တဲ႔ႏွင္းမာေအးနဲ႕ေဒါ္တင္
ႀကြယ္ကုိအာမခံေပးထားတယ္သူတုိ႕
ဘက္ကေရွေနဌားတယ္ကိေနာ္ကမဌားႏုိင္ဘူးေနာက္ျပိးသူတုိဘက္ကအ
မွဳ႔ပြဲစာကက်ေနာ္ကုိမေကြးေဆးရုံလာ
ျပိးညွိတယ္လုံဝလက္မခံခဲ႔ဘူး
ဘာေႀကာင္လဲဆုိေတာ့ဒီျပသနာနဲ႔ပတ္
သက္သက္ျပိးပါဝင္ကတ္သက္သူေတြကုိစံျပအျဖစ္အေရးယူေစခ်င္တယ္
မစာမနာေုပားျပိးက်ဴးလြန္သူအခ်ဳိ႕ကုိ
အာမခံေပးတဲ႔တရားသူႀကိးကုိလဲ
အထက္လူႀကိးေတြစုံစမ္းျပိးအေရးယူ
ေစခ်င္တယ္တရားသူႀကိေျပားတဲ႔စကာ
က်ေနာ္မ်က္ရည္က်ရတယ္အခု
က်ေနာ္တုိမိသားစု႕ေတြတဲတုိက္မွာမေနရရဲေတာဘဲျမဳိ႔သစ္ျမဳိဘုရာႀကိးရပ္
ကြက္ဦးလွဴိင္ေက်ာ္ထြန္ရဲ႔လယ္ေစာင္႔တဲမွေနျပိက်ဘမ္းအလုပ္လုပ္၍သမိးအမွဳ႕ကုိရင္ဆုိင္ေနရပါသည္ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတႀကိးနဲ႔အေမေဒါ္ေအာင္ဆန္းစု
ႀကည္အပါအဝင္ျပည္သူေတြက်ေနာ္
ကုိကယ္ပါဦဗ်ာက်ေနာ္ေနရတဲ႔ဘဝ
လာႀကည္႔လုိ႔ရပါတယ္။
ကိုျမင့္ေဌး(မၾကဴၾကဴ၏ ဖခင္)
ေတာင္ႏွစ္လုံးတဲတုိက္
မွတ္ခ်က္။   ။ကိုျမင့္ေဌး၏ မူရင္းစာအတုိင္းေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment