Wednesday, September 23, 2015

မင္းဘူးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ
မင္းဘူး        စက္တင္ဘာ      ၂၃
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူးခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကုိ စက္တင္ဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီက ၿမိဳ႔နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ ခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ဦးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ခုိင္ေဇာ္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လုိက္နာရန္ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။
          ထုိ႔ေနာက္ မင္းဘူးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားက လုပ္ငန္း က႑မ်ားအလုိက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး၊ၿမိဳ႔နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ /ၿမိဳ႔နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ ရာေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားက ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ အဆင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိယ္စား လွယ္မ်ားက သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္း တင္ျပၾကသည္။
          ဆက္လက္၍ မင္းဘူးခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ မွ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေ၀းကုိရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
          အဆုိပါအစည္းအေ၀းသုိ႔ ခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္(၁၆)ဦး၊ၿမိဳ႔နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲဥကၠ႒/ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္(၈)ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္(၂၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment