Thursday, September 17, 2015

မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္တြင္ မဲစာရင္းမ်ား ေၾကညာထားရွိ
မင္းဘူး             စက္တင္ဘာ      ၁၄
        ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေက်းရြာ အုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရုံးမ်ား၌ မဲစာရင္းကပ္ၿပီး ေၾကညာလ်က္ရွိရာ မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရုံးမ်ားတြင္ မဲစာရင္းမ်ားကပ္၍ ေၾကညာထားလ်က္ရွိသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ မ်ားရွိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားမွ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီး၊ မိမိအမည္မပါလ်င္ ပုံစံ(၃)ျဖင့္ ျဖည့္ေပးရန္၊မပါသင့္သူပါေန လ်င္ ပုံစံ(၄)ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္၊ အခ်က္အလက္မွားေနလ်င္ ပုံစံ(၄-ဂ)ျဖင့္ ျပင္ေပးရန္ ၊မဲေပးခြင့္ မဆုံးရႈံး ေစရန္ မဲစာရင္းသြားၾကည့္၍ ျဖည့္စြက္/ျပင္ဆင္/ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ လ်က္ရွိသည္။
          မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု(၇၄)အုပ္စု၊ေက်းရြာ(၁၅၀)ရြာတြင္ မဲရုံးေပါင္း(၁၇၂)ရုံးျဖင့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူ (၁၂၈၃၄၉)ဦး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆႏၵမဲေပးရာတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ ေအးခ်မ္းစြာ မဲေပးႏုိင္ေရး တုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment