Sunday, September 13, 2015

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ပါတီမိတိ္ဆကိ္ စာမူမ်ားကို ေျမလတိ္ဂ်ာနယိ္မွ ဖိတိ္ေခၚအပိ္ပါသညိ္။ ဤသုိ႔ေဖာ္ိျပေပးပါမည္။( လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ားလည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။)

ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (UDP)
၁။ ဥကၠ႒- ဦးလွျမင့္
၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ – ေျခာက္ေထာင္ခန္႔ရွိ။
၃။ မဲဆႏၵနယ္- ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔ရွိ မဲဆႏၵနယ္မွ ၿမိဳ႕ ၂၀ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေစၿပီး ဆင္းရဲသားအားလံုး စား၀တ္ေနေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အေျခခံ၀င္ေငြရရွိေရး။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သန္႔ရွင္းထက္ျမက္ေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရး။
၅။ ေဆာင္ပုဒ္- ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲလိုခ်င္ပါက ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ကို အမွန္ျခစ္လိုက္ပါ။
၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ – မိမိေနခဲ့ေသာ ေဒသအက်ိဳးကို သယ္ပိုးခဲ့သည့္ အစဥ္အလာရွိရမည္။ မိမိေဒသအတြင္း နာမည္ေကာင္းတစ္စံု တစ္ရာရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ ျပည္သူလူထုက အမွန္တကယ္လိုလားသူျဖစ္ရမည္။
၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီရန္ပံုေငြမွာ ပါတီပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္သြားမည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားထံမွရေသာေငြကို ပါတီရန္ပံုေငြအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္။ မဲဆြယ္ကာလတြင္ အကူအညီေပးမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိေသးေပ။
၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ပါတီစံုမ်ားေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းပါတီတြင္ ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
________________________________________
ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ လက္ရွိရွိ ေနတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ မ်ားမ်ားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဦး စားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ဇယား (၁) နဲ႔ (၂) က ဥပေဒေတြရွိေပမယ့္ နည္းဥပေဒေတြမရွိေသးတဲ့အတြက္ အဆင္မေျပဘူး။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာရထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို နည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရးက အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္။
လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္၀ါရီလတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး ပါတီေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲေတြလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္အရေတာ့ တုိင္းျပည္ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ကယ္တင္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈမရွိေသးတဲ့ကာလပတ္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သိပ္ မလြယ္ပါဘူး။
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထား သလား။
၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်တဖို႔ဆိုရင္ ထမင္းတစ္နပ္ေလွ်ာ့စားပါလို႔ ေျပာ ေနၾကတယ္။ အဲဒီလိုေျပာတာထက္စာရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပည္သူေတြ ၀င္ေငြတိုးမယ့္ နည္းလမ္းေတြကိုရွာေပးရမယ္။ အဲဒါအေရးႀကီးပါတယ္။ စကားနဲ႔ေျပာ႐ံုနဲ႔ေတာ့ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး။
ျပည္သူေတြက ညီၫြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (UDP)ကိုဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အဓိကက်တဲ့ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ မယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္လည္း တ စိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကို ျပည္သူေတြက မဲေပးသင့္တယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။
သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီး လီကြမ္ယုေျပာထားတာရွိတယ္။ ႏုိင္ငံထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ ပံုေသနည္းမရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ႏိုိင္ငံအတြက္ပဲ လုပ္ရမယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲလိုတယ္။ အဲဒီလိုလူျဖစ္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာဖူးတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ အဲဒီေပတံနဲ႔ေရြးခ်ယ္မွာပါ။ သူတို႔ဟာ အေရွ႕မွာတိုင္းျပည္အ နာဂတ္ကို ဘယ္ေလာက္ေရြ႕ေအာင္လုပ္ႏုိင္လဲဆိုတဲ့လူကိုပဲေရြးမယ္။
ဥကၠ႒အသက္-(၆၈) ႏွစ္
ပညာအရည္အခ်င္း – ဘူမိေဗဒဘြဲ႕(မႏၲေလးတကၠသိုလ္-၁၉၇၅)
ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး ေက်ာင္း သားလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္ကာႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ အလံနီပါတီ၀င္ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၆၅-၆၆ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေထာင္က်ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ေထာင္မွျပန္ လြတ္လာကာ ေက်ာင္းျပန္တက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၈ အတြင္းအလံနီပါတီတြင္ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ တြင္ ပါတီဖ်က္ သိမ္းခံရၿပီး ေခတ္သစ္ သိပၸံႏုိင္ငံေရး၊ ေဘာဂေဗဒသုေတသနႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္မႈေက်ာင္း ေတာ္သားမ်ားအဖဲြ႕တြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္-စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း။
စံျပပုဂၢိဳလ္-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လီကြမ္ယု။
ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္-အမွတ္ (၅၂၀၆)၊လား႐ိႈး(၃)လမ္း၊ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။ ဖုန္း – ၀၆၇-၄၁၇၇၅၄၊၀၉-၂၅၀၅၃၀၉၈၉ ၊ ၀၉-၄၀၁၅၄၁၉၁၄
http://www.merin-online.org/2015/08/10/%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%81%AB%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95/ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ 

 မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ပါတီမိတိ္ဆကိ္ စာမူမ်ားကို ေျမလတိ္ဂ်ာနယိ္မွ  ဖိတိ္ေခၚအပိ္ပါသညိ္။ ဤသုိ႔ေဖာ္ိျပေပးပါမည္။( လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ားလည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။)
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ အမွတ္ ၁၆/၁၇/၁၈ တို႔မွာ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။
အေသးစိတ္ သိလိုလ်င္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္
ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
E-mail,     uwinkyi123@gmail.com
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

0 comments:

Post a Comment