Saturday, September 12, 2015

ဌက္ဖ်ားႏွင္႔ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ႀကဳိတင္ ကာကြယ္|မေကြးခရုိင္ျမဳိ႕သစ္ျမဳိ႕တြင္က်န္းမာေရးဌာန၏ညြန္ႀႀကားမွဳ႕ျဖင္႕မိခင္ႏွင္႕က
  ေလးက်န္းမာေရးဌာနမွ့အမ်ဴိးသမိး
က်န္းမာေရးဆေရာမေဒါ္ဝင္းေရြႏွင္
  အဖြဲ႕|ဘုရားႀကိးရပ္ကြက္္မွမိခင္နဲ႔ကေလးေဒါ္သန္းသန္းေဆြအမ်ဳိးသမီးေရးရာေဒါ္သႏၲာေအာင္ႀကက္ေျ ခနီမွကုိ
ေက်ာ္သူအရံမီးသတ္ဦးမုိးရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦေက်ာ္ေက်ာ္ဦးတုိအဖြဲ႕သည္ဘုရားႀကိးရပ္ကြက္အတြင္းျခင္
  ေထာင္မ်ားေဆးစိမ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ႀက
  ပါသည္။
  ယခုက်မတုိ႕လုပ္ေပးရတဲ႔ရည္ရြယ္
  ခ်က္ကေတာ႕ရပ္ကြက္အတြင္းကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင္႕(၅)ႏွစ္ေအာက္က
  ေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးေနာက္မရွိႏြမ္းပါးတဲ႕မိသားစု႕ေတြဦးစားေပးျပိးဌက္
  ဖ်ားႏွင္႕ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကုိႀကဳိတင္
  ကာကြယ္တဲ႕အေနနဲ႕၎မိသားစု႕ဝင္ေတြရဲ႕ျခင္ေထာင္ေတြကုိအိမ္တုိင္ရာ
  ေရာက္ေဆးစိမ္ေပးျခင္းႏွင္႕သးုံစြဲရန္နည္းစႏွစ္မ်ားကုိပါလက္ေတြ႕ျပသ
  ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္တာပါဟုရွင္းျပပါတယ္။
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကေတာ႕ဒီေန႕က်ေနာ္တုိ႕ျခင္
  ေထာင္(၂၅)လုံးေဆးစိမ္ေပးပါတယ။္
  က်နး္မာေရဆုိေတာ႕အားလုံးဝုိင္းဝန္း
  လုပ္ေပးက်ပါတယ္အရင္ကဆုိ
  က်ေနာ္တုိ႕ရပ္ကြက္မွာေသြးလြန္တုပ္
  ေကြးေတြျဖစ္တာကေလးေတြအရမ္း
  မ်ားတယ္မေကြးတုိင္းေဆးရုံသြားကု
  မွအဆင္ေျပတယ္ဒါေပမဲ႕အခုႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးေတြလုပ္ေတာ႕ပုိေကာင္း
  တာေပါ႕ဟုကေလးမိခင္ေဒါ္သီတာ
ႏြယ္္ကေျပားပါတယ္|
ဌက္ဖ်ားနဲ႔ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေတြျဖစ္ရတာေျမာင္းေတြေရစီးေရလာမေကာင္းတာရယ္မုိးရြာျပိးအိမ္ဝုိင္းေတြထဲေရ
  က်န္ေနတာရယ္ေတြေႀကာင္႕ျဖစ္ရတာပါ ဒါေတြကုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ေသဆုိင္ရာ
  ျမဳိနယ္္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးနဲ႔စည္္ပင္ဌာနမွာတာဝန္ရွိတယ္္ေသခ်ာမလုပ္ဘူ
  လာလဲမႀကည္႕ဘူးယ္ဲႀကည္မလဲသူတုိ႕ကျမဳိ႕ခံသားေတြမဟုတ္ဘူးတစ္နယ္
  ကပါတစ္ကယ္ဆုိေရထြက္ေပါက္ေတြ
  လမ္းတံတာေတြစႏွစ္တစ္က်လုပ္ဖုိ႕လုိ
  တယ္အခုကႏုိင္ငံေတာ္ကသာေငြခ်ေပးတာေအာက္ေရာက္ေတာ႕မပြင္႕လင္း
  ဘူးအရင္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦးသိနါး္္ေဇာ္
  ကေတာ႕က်ေနာ္တုိ႕ျပည္သူေတြနဲ႕
  တရင္းတစ္ႏွီးေနျပိးအကုန္ပြင္႕လင္းျမင္
  သာလုပ္တယ္သူလုိလူမ်ဴိးရွိေစခ်င္
  တယ္ဟုရပ္ကြက္ေနလူငယ္တစ္ဦးက
  သူရဲ႕သေဘးထားကုိေျမလတ္မီဒီယာသုိ႕ေျပားႀကားပါသည္။

  ေအာင္ေက်ာ္(ျမဳိ႕သစ္)ွ

0 comments:

Post a Comment