Monday, September 14, 2015

လူကုန္ကူးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးေ န႔အခမ္းအနား


             ျမိဳ႕သစ္တြင္ က်င္းပ
ျမိဳ႕သစ္        စက္တင္ဘာ    ၁၃
         မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္
လူကုန္ကူးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ  မွ
ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ"လူကုန္ကူးမွဳတိုက္ဖ်က္
ေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြအခမ္းအနား
ကို စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)
နာရီကျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕ အေျခခံပညာအထက္
တန္းေက်ာင္း ( ရတနာခန္းမ )၌က်င္းပ
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။
          အခမ္းအနားတြင္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴး ဦးဗိုလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္ မွ အဖြင့္အမွာ
စကားေျပာၾကား ျပီး ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး
ရဲမွဴး ရဲထြဋ္  မွ လူကုန္ကူးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရး ၊
တားဆီးကာကြယ္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္
အသိပညာေပး ေဟာေျပာခ့ဲ သည္ ။
          ထို႔နာက္"လူကုန္ကူးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရး
ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပး  " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ယွဥ္
ျပိဳင္ေသာစာစီစာကုံး ျပိဳင္ပဲြတြင္ဆုရရွိခ့ဲၾက
ေသာေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ( ၉ )ဦးအား
ျမိဳ႕နယ္    အုပ္     ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဗိုလ္ေအာင္ေမာင္ေမာင္။ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴးရဲမွဴး ရဲထြဋ္   တ္ုိ႔မွ ဆုမ်ားအသီးသီးေပးအပ္
ခ်ီးျမင့္ ခ့ဲသည္ ။
            အခမ္းအနားသို႔ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴး ။ ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး  ။  ျမိဳ႕နယ္အဆင့္
ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား ။ လူမွဳေရးအ
သင္းအဖဲြ႔မ်ား ။ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ။ေက်ာင္း
သား/ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္းအင္အား'(၃၀၀)ဦး
တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။  ။

            သန္းဝင္းထြန္း ( ျမိဳ႔သစ္ )

0 comments:

Post a Comment