Thursday, September 10, 2015

ေက်းလက္လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး
မင္းဘူး     စက္တင္ဘာ    
`        မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ Best Synergy Company မွေဆာင္ရြက္ေသာ မင္းဘူး-ငဖဲလမ္း(၁၅/၆)မိုင္မွ ကြ်န္းျပားရြာထိ ေျမသားလမ္း (၁၂/၀)မိုင္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြက်ပ္ (၆၆.၉၁၈)သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြႏွင့္ လုပ္ငန္းအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၊ လုပ္ငန္းျပီးစီးမႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ စစ္ေဆးမႈကို မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန၊ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ဘုန္းလင္းမွ လမ္းေဖာက္လုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔သည္။
အဆိုပါ  ကြ်န္းျပားေက်းရြာသို႔ ယခင္က မင္းဘူး-ေက်ာက္တန္း-သီးကုန္း-မုန္ေတာင္-ကြ်န္းျပားလမ္းမွ သြားလာခဲ႔ရျပီး ထြန္စက္၊ေထာ္လာဂ်ီ မ်ားႏွင့္သာေက်းရြာ အဆင့္ဆင့္သြားလာ ခဲ႔ရျပီး သြားလာမႈအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ ယခု(၁၂)မိုင္ ေျမသားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း  ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးပါက မင္းဘူး၊မေကြးႏွင့္အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာေဆာင္ရြက္ နိုင္မည္ျဖစ္၍ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ပိုမို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

0 comments:

Post a Comment