Monday, July 13, 2015

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာအသင္း(MJA) ညီလာခံ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔က်င္းပမည္၊ အသင္း၀င္းအားလုံးၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာအသင္း(MJA) ညီလာခံအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ အသင္း၀င္စာရင္းပါ သတင္းေထာက္မ်ား အားလုံးတက္ေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။   ။ အမူေဆာင္အသစ္ မ်ားျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အသင္း၀င္ၿပီး သတ င္းေထာက္မ်ား ကုိယ္တိုင္တက္ေရာက္ အေရြးခံႏိုင္ပါသည္။ အမူေဆာင္မ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  (ဗဟိုညီလာခံ ) သို႔ တက္ေရာက္ရန္ တ စ္ဦးေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။  (ဗဟိုညီလာခံ )ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅၊ ၾသဂုတ္(၉) ရက္ေန႔က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာအသင္း(MJA) ညီလာခံကို ၂၀၁၅၊ ဇူလိုင္(၂၅)ရက္၊ ေန႔(၁၂)နာရီအခ်ိန္မွာ
မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစည္းအေ၀းခမ္းမ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

အတြင္းေရးမွဴ;
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာအသင္း(MJA)
မေကြးၿမိဳ႕ ။

0 comments:

Post a Comment