Saturday, August 1, 2015

၃ရက္ေလာက္ရိွျပီ ထမင္းငတ္ေနတာ ကူညီႀကပါဦးဗ်ာဟု လယ္ကုိင္းေက်းရြာေန ကုိေပါက္ကေျပာ သည္။

ပြင့္ျဖဴဘက္ဆက္သြားမယ္
ပင္ပန္းတယ္ဗ်ာ
ေက်ာင္းေတာ္ရာဘက္ကေန မုန္းေခ်ာင္း
ျဖတ္ သမင္ျခံ ေပေတာ မင္းဇံ သျပဳကုန္း
သဖန္းတန္းအစရွိရြာေတြ အခက္အခဲ
ျဖစ္ အကုညီေတာင္းတာမရေသးဘူး
တစ္္ခ်ဳိ႔႕ရြာေတြဟာ မုန္းေခ်ာင္းနဲ႔့ျမစ္အ
ႀကားရိွရြာေတြျဖစ္
ပါတယ္ အဓိကလုိအ္ပ္ေနတာ ပဲေထာင္
စက္တပ္ေရယာဥ္ေတြ အမ်ားအျပားလုိ
အပ္ေနပါတယ္ ေဒသခံစက္ေလွေတြ
ကမသြားရဲႀကဘုူး ပြင့္ျဖဴအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ
သြားအကုညီေတာင္းေတာ့ အခုပါလာတဲ႔
စက္ေလွေတြနဲ႔မျဖစ္နိင္ဘူး မေကြးကယ္ဆယ္ေရးေျပာေပးမယ္
မယ္ဆိုျပီး အခု၁နာရီထုိးေတာ့မယ္ ဘာ
အကူညီမွ မရေသးဘူး ၃ရက္ေလာက္ရိွျပီ
ထမင္းငတ္ေနတာ ကူညီႀကပါဦးဗ်ာဟု
လယ္ကုိင္းေက်းရြာေန ကုိေပါက္ကေျပာ
သည္။

0 comments:

Post a Comment