Thursday, June 4, 2015

မင္းဘူးခရိုင္ မင္းဘူးခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းပုိ႔ခ်

Tun Tauk added 4 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
7 hrs ·
မင္းဘူးခရိုင္ မင္းဘူးခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ြခြဲ၊ဥကၠဌႏွင့္အတြင္းေရးမွဴ းမ်ားအား
 ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းပုိ႔ခ်
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႔
မွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၊ဥကၠဌႏွင့္အတြင္းေရးမွဴ းမ်ားအား
 ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းပိုခ် ျခင္းအား ၂၈၊၅၊၂၀၁၅ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွစတင္ကာညေနပိုင္းအထိ မင္းဘူး/စကုျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ် ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ေႀကာင္း
သတင္းရရွိသည္၊

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းပိုခ်ရာတြင္ မင္းဘူးခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ဥကၠဌ ဦးျမင့္ဦးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားကာ မင္းဘူး/စကုျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ဥကၠဌဦးတင္ဝင္းမွေဆြးေႏြးမွာႀကားျပီး မင္းဘူးခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးတင္ခိုင္ေဇာ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔ေႀကာင္းသိရွိရသည္၊
သင္တန္းပုိ႔ခ်အျပီး မင္းဘူး/စကုျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠဌဦးတင္ဝင္းမွ နိဂံုးခ် ဳပ္အမွာစကားေျပာႀကားရာတြင္ ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴ းျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းသုိ႔တက္ေရာက္လာႀကတဲ႔ျမိဳ႕

နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွတက္ေရာက္လာတဲ႔ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွတက္ေရာက္လာတဲ႔ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ယခုသင္ႀက
ားပိုခ်တဲ႔ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားကုိေႀကညက္စြာ
ေလ့လာျပီး မိမိတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ထပ္မံေတြ႕ဆုံ၍ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳ လုပ္ကာလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ေအာင္ျပဳ လုပ္ထားႀကပါဟုေျပာႀကားသြားသည္၊
အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းပိုခ်ပြဲသုိ႔ ခရုိင္/ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ဥကၠဌမ်ားႏွင့္အတြင္းေရးမွဴ းမ်ား ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္ဥကၠဌမ်ားႏွင့္အတြင္းေရးမွဴ းမ်ား နိင္ငံေရးပါတီမ်ား အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစညး္မ်ား သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း၁၇၀ဦးခန္႔တက္ောက္ႀကေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။
ေအာင္ေကာင္းစည္္

0 comments:

Post a Comment