Sunday, June 28, 2015

မန္းေရႊစက္ေတာ္ရာဘုရားႀကီး ေအာက္ေျခေတာ္ရာျမတ္အား နမၼဒါမန္းေခ်ာင္းေရ ဦးခုိက္လ်က္ရွိ
မင္းဘူး        ဇြန္       ၂၇
          မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္တြင္တည္ရွိေသာ မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားႀကီးမွ ေအာက္စက္ေတာ္ရာ ပါဒေအာက္ေျခေတာ္ရာျမတ္အား ဇြန္လ(၂၄)ရက္ေန႔မွ မုိးသည္းထန္စြာ စတင္ရြာသြန္းခဲ့ရာ ဇြန္လ(၂၇)ရက္ေန႔ တြင္ နမၼဒါမန္းေခ်ာင္းေရသည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေအာက္စက္ေတာ္ရာ တန္းေဆာင္ေတာ္၏ အတက္ေလွးကား သုံးထစ္ထိ အေရာက္ ဦးခုိက္ပူေဇာ္လ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ျမင္သိရွိရသည္။(ပုံ)
တင္ထြန္းဦး(မင္းဘူး)

0 comments:

Post a Comment